Vítejte v knihovně

pohlednice 21

Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.

Uzavření knihovny 27. 6. – 15. 7. 2016 (revize knih)

27. června zahájíme avizovanou revizi knihovního fondu jak v polické knihovně, tak výměnného fondu, který je umístěn v pobočkách Hlavňov a Pěkov a v obecních knihovnách ve správním obvodu města Police nad Metují. Doporučujeme čtenářům, aby se předzásobili knihami i časopisy a přišli si půjčit dostatečné množství čtiva dopředu do 24. června. Děkujeme a věříme, že celou revizi v pořádku zvládneme a provoz pro veřejnost obnovíme v pondělí 18. července.