Vítejte v knihovně

pohlednice 21

Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.

Knihovna o prázdninách

Zase jsou tu prázdniny a náš provoz se mění na prázdninový. Takže po dobu školních prázdnin bude knihovna otevřena následovně:

Pondělí a čtvrtek: 12.00 - 17.00 oddělení pro děti a čítárna se studovnou
Úterý a čtvrtek:  
09.00 - 17.30 oddělení pro dospělé a čítárna se studovnou

Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno. Samozřejmě si děti i dospělí mohou půjčit během celé půjčovní doby ve všech odděleních.