Mikroprojekt reg. č. CZ.3.22/3.3.02/11.02841

hlava w3m
 

 

O mikroprojektu Euroregionu Glacensis "Literární inspirace"

na . Odesláno do Literární inspirace

Jedná se o společný projekt se spřátelenou knihovnou ve Swidnici. V rámci partnerství města Police nad Metují a Swidnice, která se úspěšně rozvíjí již od roku 1994, navázala i knihovna spolupráci s městskou knihovnou ve Swidnici. Spolupráce je rozvíjena na několika úrovních, například výměna regionální literatury a hlavním pilířem je spolupráce dětských oddělení. V pravidelných intervalech probíhají setkání dětských čtenářů obou knihoven na polské i české straně.