Noc s Andersenem 2019

Napsal Kateřina Boučková na . Odesláno do Oddělení pro děti

NOC S ANDERSENEM PO PATNÁCTÉ A PŘESTO POPRVÉ

…každý rok se sejdeme v jiné sestavě a s jiným programem. Opět proběhl výběr dětí ze třetích tříd – celkem 20 - na základě přečtené knihy a nejlépe zodpovězených otázek. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Pátkové a paní učitelce Mgr. Kulhánkové za ochotu a spolupráci. Program se letos měnil a upravoval na poslední chvíli, což nebylo způsobené lhostejností a leností knihovnice J, ale dopisem, který nám ráno v den konání Noci dorazil do knihovny.

V pátek 29. 3. jsme se v knihovně sešli v 17:30 hodin a po uvítání se děti dozvěděly o dopise, který se v knihovně objevil, a v němž nás neznámý pisatel žádá o pomoc při hledání ztracené knihy. Ztráta byla o to smutnější, že se jednalo o nejstarší knihu z polické knihovny, vydanou roku 1819!

Neznámý nám zanechal v knihovně mapku s vyznačenými stanovišti. Vydali jsme se tedy (autobusem) na místo prvních dvou stanovišť, která byla v Suchém Dole. Za splnění úkolů a pomocí indicií děti získaly první dvě písmena z názvu místa, kde má být kniha ukryta. Pokračovali jsme k Čertovce a k Suchodolské kapličce, kde nás čekal poustevník s dalšími úkoly. Po získání dalších dvou písmen děti začaly tušit, kam nás ztracená kniha vede. Ještě jsme ale museli vyrazit k Cikánce, kde jsme opět získali písmeno a opekli buřty. Poslední zastavení pro písmenko bylo v Polici v ulici Pod Klůčkem. Zde už jsme najisto pomocí dalšího písmene poskládali slovo KLÁŠTER.

V potemnělém a ponuře osvětleném klášteře na nás čekal mnich benediktýnského řádu – bratr Jiří a správce zdejšího kláštera. Mnichovi jsme pomohli s jeho nekonečnou prací opisování knih a za pomoc získali nápovědu, která nás dovedla do klášterního archívu. Zde jsme objevili ztracenou knihu. S oběma pány jsme se rozloučili a doputovali zpět do knihovny. Výprava byla úspěšná a ztracená kniha se vrátila tam, kam patří.

Před spaním jsme ještě tvořili a iluminovali písmena, ze kterých vznikl nápis NOC S ANDERSENEM 2019. Okolo půlnoci jsme po čtené pohádce postupně usínali. Ráno po snídani jsme se rozešli domů.

Noc s Andersenem byla nabitá programem, se kterým velice ochotně pomohli a jmenovitě velký dík patří Ivetě Vítkové (za dopis a indicie) ze Suchého Dolu a Šárce Vávrové (za zvídavé otázky týkající se písma a knih, za ukázku pergamenu a domácích zvířat) ze Suchého Dolu, Evě Řehákové (za originálně předané písmenko), Romanu Pavlínkovi (za přístup do kláštera, úpravu potřebných prostor, pomoc a ochotu), Jirkovi Obstovi (za herecké výkony v roli poustevníka a mnicha) a Frantu Žilákovi (za přípravu ohniště a dodání dřeva).

Zde je několik obrázků

Budeme se těšit zase za rok – pošestnácté a přesto poprvé…

REKLAMA - REalita nebo KLAM ?

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Oddělení pro děti

Reklama je všude kolem nás a většinou ji čteme přesně tak, jak si její tvůrce přeje. Vzbuzuje v nás touhu po produktu či službě, po něčem, co musíme najednou mít. Proč tomu tak je?

Tak přesně to se dozvěděli žáci 7., 8. A 9. tříd při seminářích, pořádaných Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové s podporou nadace Open Society Fund Praha. Jsme jedním ze tří krajů, kde semináře pořádají. Jako hlavní lektorka vystoupila Mgr. Vanda Vaníčková, která působí na Katedře společenských věd PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivně se věnuje různým formám vzdělávání od koordinace škol v přírodě a letních táborů po organizaci vlastních vzdělávacích akcí či školení učitelů a knihovníků.

Podle ohlasů žáků i učitelů se s tématem strefila a a všichni jsme se poučili a snad se už nenecháme reklamou nachytat.

 

Knihovnický tábor 2018

Napsal Kateřina Boučková na . Odesláno do Oddělení pro děti

Příměstský tábor v knihovně proběhl i letos tradičně týden po polické pouti, tj. 20. – 24. srpna. Naším průvodcem se stala po celý týden kniha „Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují“, kterou velmi citlivě převyprávěl pan Michal Bureš. Ten se stal hned v pondělí naším hostem a podělil se s námi o zkušenosti, jak taková kniha vzniká, kdo všechno se na její tvorbě podílí. Děkujeme za milé a zajímavé povídání. Ten den jsme ještě stihli vyrobit ruční papír a již tradičně jsme vyrazili k Čertovce, kde děti ve skupinkách stavěly obydlí pro poustevníka - pověst „Poustevník Kristián“.

Druhý den nás pověst „Mezihořský vodník“ dovedla do mlýna Dřevíčku, kde na nás čekal pan mlynář, aby nám ukázal, kolik práce a úsilí museli lidé v minulosti vynaložit, aby získali z obilí mouku a jak takový vodník dokáže ve mlýně škodit.

Ve středu jsme navštívili broumovský klášter, kde jsme měli zamluvenou dílnu – skriptorium a knihtisk. Rovněž děkujeme za velmi poutavé povídání. Děti si vyzkoušely míchání barev, psaní nebo malování husím brkem a knihtisk. Rádi jsme využili i prostory klášterní zahrady a na závěr navštívili v lapidáriu výstavu časopisu Raketa s podtitulkem časopis pro děti chytrých rodičů.

Ve čtvrtek nás tajemná pověst „Jiří Vostrý – Žitavec“ zavedla k hlavňovskému rybníku, kde stával rodný domek a dnes je zde umístěn památník Jiřího Vostrého – Žitavce. Pro děti byla připravena šifra. Tajemná zpráva nás vedla Kovářovou roklí přímo do Kovárny. Zde jsme měli nalézt několik knih, které zde Jiří Vostrý - Žitavec zanechal. Úkol nám ztížil jeden z hvězdeckých lupičů, který si podle bájí v této jeskyni zřídil kovárnu a vyráběl zbraně pro sebe a své druhy. Děkujeme loupežníkovi za zpestření cesty nejen nám, ale i náhodným kolemjdoucím :-)

V pátek se již tradičně pouštěly lodičky. Poslední pověst, se kterou jsme se seznámili, byla pověst „Poklad v polickém klášteře“. Tu jsme si poslechli v klášterním sklepení, které dodávalo pověsti patřičnou atmosféru. Děkujeme za komentovanou prohlídku kláštera panu Mgr. Vratislavu Chmelíkovi z Muzea města Police nad Metují a panu Romanu Pavlínkovi za zpřístupnění zajímavých míst v klášteře.

Několik fotografií najdete v naší fotogalerii