Tábor v knihovně

Napsal Kateřina Boučková na . Odesláno do Oddělení pro děti

Tábor v knihovně - Vítejte ve středověku

V týdnu po polické pouti se již tradičně konal příměstský knihovnický tábor. Přihlášeno bylo 23 dětí. Letošní celotáborový program se odvíjel ve středověkém duchu.

Pondělní téma - hrad. Četli jsme z knihy Hravý středověk, následovala výtvarná dílna pod vedením Lenky Vítkové, která pomohla dětem s drátkováním hradu, zdobením hradních oken a dveří. Výlet k Čertovce byl doplněn orientačním během pomocí mapy, zde nechyběl středověky kvíz.

Úterní téma – hrad Vlčinec. Četli jsme z knížky Obrázkové staré pověsti české – pověst o Janu Žižkovi. V této pověsti se píše o dobytí Vlčince vojsky Jana Žižky. O nevěrohodnosti této pověsti nás přesvědčil náš průvodce po Vlčinci Mgr. Jan Tůma z Regionálního muzea v Náchodě. Jeho výklad byl velmi zajímavý. Moc děkujeme! Na Vlčinci jsme ještě objevili poklad, a pak už následovala cesta zpět do Police se zástavkou na Zděřině.

Středeční téma – kláštery a klášterní život. Četli jsme z knížky Hravý středověk, vyzkoušeli těžkou práci iluminátorů a poté se autobusem přesunuli do Teplic nad Metují. Zde jsme se zahráli Teplický quest. V rámci poznávání teplických pamětihodností jsme se zastavili v Ivanitské poustevně, kde nás provedl a vyprávěl spoustu zajímavého ze života poustevníků Mgr. Ladislav Šikut. Také moc děkujeme!

Čtvrteční téma – erby a prapory. Četli jsme z knihy Hravý středověk. Náš dnešní výlet směřoval na zříceninu hradu Adršpach. Tam jsme si vyrobili prapory, které děti vyzdobily předem promyšlenými erby.

Páteční téma – středověké jídlo. Četli jsme z knihy Hravý středověk. Následoval test složený ze tří částí – kvíz, poznávání hradů a přiřazování středověkých názvů jídel. U Cikánky jsme potom z předem připravené modelovací hmoty pletly housky, preclíky, vánočky,…, zahráli živé pexeso na téma znaková řeč mnichů. Nechyběla již tradiční páteční aktivita – pouštění lodiček. Letošní přehlídka lodních modelů byla obdivuhodná.

Všem středověkým táborníkům patří velké poděkování. Moc hezky se mi s vámi putovalo historií :-)


Pokud si chcete prohlédnou fotky klikněte sem.

Nocování v knihovně

Napsal Kateřina Boučková na . Odesláno do Oddělení pro děti

 

Noc s Andersenem, přesněji psáno Noc se Čtyřlístkem, se uskutečnila v polické knihovně z pátka 31. března na sobotu 1. dubna 2017.  Kromě Fifinky, Pindi, Bobíka a Myšpulína se nocování účastnili dvě knihovnice, jedna studentka a 19 dětí ze třetích tříd polické základní školy.

2017 cela parta mO půl šesté jsme se společně sešli v knihovně. Seznámili jsme se, rozdělili do skupin - Bobíci, Pinďové, Fifinky a Myšpulíni, nestihli vyluštit tajenku a uháněli na autobus, kterým jsme se přemístili do Suchého Dolu. Zde na nás čekali nocležníci z místní školy a společně jsme si v tělocvičně zasoutěžili. Překvapivě celkového vítězství nedosáhli hbití Pinďové, ale důmyslní Myšpulíni. Poté jsme se vydali přes Čertovku do Police. Během cesty jsme zkrášlili Fifinku, pomohli Myšpulínovi se znalostním testem a Bobíkovi dopřáli opékání buřtů u vodojemu.2017 fifinky v akci m

Po návratu do knihovny jsme strašpytlovi Pinďovi ukázali, že ve sklepení v Pellyho domech je spousta tajemných chodeb, a že je důležité neztratit svou vlastní hlavu. Pokud náhodou nějakou hlavu ve sklepení naši nocležníci našli, tak ji tam nenechali napospas pavoukům a myším, ale vysvobodili ji a v knihovně výtvarně zdokonalili. Krátce po půlnoci jsme společně usínali u čtené pohádky.

Ráno jsme se nasnídali (nechyběli ani Bobíkovi oblíbené buchty), a ještě před odchodem domů zhodnotili naše společně setkání:

2017 snidane mBobíci: nejvíce se líbila noční procházka, nejméně se líbila výhra Myšpulínů v soutěži v Suchém Dole
Myšpulíni: nejvíce se líbil celý pátek, nejméně se líbila rozmočená a promáčklá hlava Myšpulína nalezená ve sklepě
Pinďové: nejvíce se líbilo všechno, nejméně se líbila běhací štafeta
Fifinky: nejvíce se líbilo hledání hlavy ve sklepě, nejméně se líbil brzký spánek

 

 

 

Třeťáci se chystají na Noc s Andersenem

Napsal Kateřina Boučková na . Odesláno do Oddělení pro děti

Třeťáci psali vzkaz hrdinům knížek, které při společném čtení přečetli. Nejdříve si vybrali knížku z knihovny a poctivě ji přečetli při hodinách čtení. 15. února opět zavítali do knihovny a zde napsali dopis hrdinovi. A nebylo to vůbec jednoduché, některá písmenka nechtěla poslouchat, a také vyjádřit, co chci napsat, nebylo jen tak. A proto své psaní doplnili obrázky. Jejich snažení si můžete prohlédnout na chodbě knihovny do 22. března. Vybraných dvacet dětí se zúčastní letošní Noci s Andersenem.

Výstava bude doplněna pracemi dětí, které přišly kreslit během jarních prázdnin obrázky s hrdiny časopisu Čtyřlístek.