Knihovnický tábor 2018

Napsal Kateřina Boučková na . Odesláno do Oddělení pro děti

Příměstský tábor v knihovně proběhl i letos tradičně týden po polické pouti, tj. 20. – 24. srpna. Naším průvodcem se stala po celý týden kniha „Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují“, kterou velmi citlivě převyprávěl pan Michal Bureš. Ten se stal hned v pondělí naším hostem a podělil se s námi o zkušenosti, jak taková kniha vzniká, kdo všechno se na její tvorbě podílí. Děkujeme za milé a zajímavé povídání. Ten den jsme ještě stihli vyrobit ruční papír a již tradičně jsme vyrazili k Čertovce, kde děti ve skupinkách stavěly obydlí pro poustevníka - pověst „Poustevník Kristián“.

Druhý den nás pověst „Mezihořský vodník“ dovedla do mlýna Dřevíčku, kde na nás čekal pan mlynář, aby nám ukázal, kolik práce a úsilí museli lidé v minulosti vynaložit, aby získali z obilí mouku a jak takový vodník dokáže ve mlýně škodit.

Ve středu jsme navštívili broumovský klášter, kde jsme měli zamluvenou dílnu – skriptorium a knihtisk. Rovněž děkujeme za velmi poutavé povídání. Děti si vyzkoušely míchání barev, psaní nebo malování husím brkem a knihtisk. Rádi jsme využili i prostory klášterní zahrady a na závěr navštívili v lapidáriu výstavu časopisu Raketa s podtitulkem časopis pro děti chytrých rodičů.

Ve čtvrtek nás tajemná pověst „Jiří Vostrý – Žitavec“ zavedla k hlavňovskému rybníku, kde stával rodný domek a dnes je zde umístěn památník Jiřího Vostrého – Žitavce. Pro děti byla připravena šifra. Tajemná zpráva nás vedla Kovářovou roklí přímo do Kovárny. Zde jsme měli nalézt několik knih, které zde Jiří Vostrý - Žitavec zanechal. Úkol nám ztížil jeden z hvězdeckých lupičů, který si podle bájí v této jeskyni zřídil kovárnu a vyráběl zbraně pro sebe a své druhy. Děkujeme loupežníkovi za zpestření cesty nejen nám, ale i náhodným kolemjdoucím :-)

V pátek se již tradičně pouštěly lodičky. Poslední pověst, se kterou jsme se seznámili, byla pověst „Poklad v polickém klášteře“. Tu jsme si poslechli v klášterním sklepení, které dodávalo pověsti patřičnou atmosféru. Děkujeme za komentovanou prohlídku kláštera panu Mgr. Vratislavu Chmelíkovi z Muzea města Police nad Metují a panu Romanu Pavlínkovi za zpřístupnění zajímavých míst v klášteře.

Několik fotografií najdete v naší fotogalerii

Spolkla mě knihovna

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Oddělení pro děti

David by mohl číst neustále – při chůzi, v posteli, pod lavicí i na záchodě. Jenže do jeho přeplněné knihovny se už žádná další kniha nevejde. Když se pokusí silou nacpat do regálu ještě jednu útlou knížečku, knihovna se naštve a kluka spolkne i s kocourem Koniášem. Tím začne dobrodružná výprava do knižní historie.

Autorka knihy, paní Klára Smolíková, připravila také výstavu - 12 závěsných panelů formátu A2 s komiksy a ilustracemi Vojty Šedy z knihy. Výstava putuje po knihovnách a dalších místech ve dvou identických sadách a je k zapůjčení zdarma. Toho jsme museli využít a výstavu pro naše dětské návštěvníky objednat. Během dubna přišli do knihovny žáci 1. – 6. Tříd naší školy a některých okolních škol. Zkusili si, jak rýt písmena – znaky do hliněných destiček, jak se píše krůtím či husím brkem a vůbec jak šli dějiny psaní a písma po časové ose. Snad to bylo trochu zajímavé i zábavné a třeba se z návštěvníků stanou čtenáři.

Noc s Andersenem

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Oddělení pro děti

Letošní Noc s Andersenem proběhla ve znamení Pejska a Kočičky Josefa Čapka. Ten své povídání psal pro svou dceru Alenku (1923-1971), ale od vydání knížky její hrdinové Pejsek s Kočičkou baví svými kousky už nespočet dětí.

Také polické děti si vyslechli povídání o nich v podání pana Hasana Zahiroviče. Pak mezi ně přišli dva opravdoví pejsci – léčitelé. Jejich majitelky paní Dagmar Hambálková a Renata Špuláková je cvičí pro canisterapii, tj. léčebný kontakt psa a člověka. Děti si vyzkoušely, jak se v těchto situacích s pejsky pracuje. Baruška a Dorotka se všem líbily.

Po té se děti dozvěděly něco o fungování psího útulku v Polici z úst vedoucího strážníka Petra Zimy. A pak vyrazily ven, kde ve skupinkách plnily úkoly podle knížky o Pejskovi a Kočičce a hledali cestu k naplánovanému cíli. Ten byl na víceúčelovém hřišti, kde už čekal ohýnek pro opečení buřtíků. Návrat do knihovny proběhl už za tmy. V knihovně na všechny ještě čekalo tvoření. Výsledkem jsou papíroví pejskové s kočičkami, kteří zdobí dětské oddělení.

Nakonec si děti vyslechly čtení na dobrou noc z úst paní knihovnice a postupně usínaly. Snad jim pan Andersen přinesl pěkné sny. Ráno čekala snídaně a rozloučení. Věříme, že se dětem noc v knihovně líbila a zároveň jim ukázala, že i s knížkou se dá zažít dobrodružství.

Nakonec chceme moc poděkovat všem, kteří nám byli při pořádání nápomocni – už výše jmenovaní Hasan Zahirovič, Dagmar Hambálková a Renata Špuláková, Petr Zima, a pak pracovníci Pellyho domů, hlavně pan Balák, který připravil prostory víceúčelového hřiště.

A za rok zase na shledanou s panem Andersenem.