Proč čtení pro nejmenší ?

V letošním školním roce opět pravidelně probíhá s předškoláky a dětmi z prvních tříd "Čtení pro nejmenší". Budeme se scházet každý čtvrtek v 16 hodin v dětském oddělení knihovny. Čeká nás nejenom čtení, ale i  prohlížení knížek, povídání, hraní a drobné tvoření. Účast je úplně dobrovolná.

A proč tolik péče předčítání. Pro odpověď jsme se vydali na webové stránky akce Celé Česko čte dětem. Rodiče jsou určitě nejdůležitější předčítači. Knihovna se také může připojit. Naše společné předčítání je vítanou změnou pro rodiče i děti.

A proč tedy předčítat? „Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Předčítání má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho komunikačních schopností a návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Vědci i praktikové shodně tvrdí, že pravidelné předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.“