Nocování v knihovně

 

Noc s Andersenem, přesněji psáno Noc se Čtyřlístkem, se uskutečnila v polické knihovně z pátka 31. března na sobotu 1. dubna 2017.  Kromě Fifinky, Pindi, Bobíka a Myšpulína se nocování účastnili dvě knihovnice, jedna studentka a 19 dětí ze třetích tříd polické základní školy.

2017 cela parta mO půl šesté jsme se společně sešli v knihovně. Seznámili jsme se, rozdělili do skupin - Bobíci, Pinďové, Fifinky a Myšpulíni, nestihli vyluštit tajenku a uháněli na autobus, kterým jsme se přemístili do Suchého Dolu. Zde na nás čekali nocležníci z místní školy a společně jsme si v tělocvičně zasoutěžili. Překvapivě celkového vítězství nedosáhli hbití Pinďové, ale důmyslní Myšpulíni. Poté jsme se vydali přes Čertovku do Police. Během cesty jsme zkrášlili Fifinku, pomohli Myšpulínovi se znalostním testem a Bobíkovi dopřáli opékání buřtů u vodojemu.2017 fifinky v akci m

Po návratu do knihovny jsme strašpytlovi Pinďovi ukázali, že ve sklepení v Pellyho domech je spousta tajemných chodeb, a že je důležité neztratit svou vlastní hlavu. Pokud náhodou nějakou hlavu ve sklepení naši nocležníci našli, tak ji tam nenechali napospas pavoukům a myším, ale vysvobodili ji a v knihovně výtvarně zdokonalili. Krátce po půlnoci jsme společně usínali u čtené pohádky.

Ráno jsme se nasnídali (nechyběli ani Bobíkovi oblíbené buchty), a ještě před odchodem domů zhodnotili naše společně setkání:

2017 snidane mBobíci: nejvíce se líbila noční procházka, nejméně se líbila výhra Myšpulínů v soutěži v Suchém Dole
Myšpulíni: nejvíce se líbil celý pátek, nejméně se líbila rozmočená a promáčklá hlava Myšpulína nalezená ve sklepě
Pinďové: nejvíce se líbilo všechno, nejméně se líbila běhací štafeta
Fifinky: nejvíce se líbilo hledání hlavy ve sklepě, nejméně se líbil brzký spánek