Tábor v knihovně

Tábor v knihovně - Vítejte ve středověku

V týdnu po polické pouti se již tradičně konal příměstský knihovnický tábor. Přihlášeno bylo 23 dětí. Letošní celotáborový program se odvíjel ve středověkém duchu.

Pondělní téma - hrad. Četli jsme z knihy Hravý středověk, následovala výtvarná dílna pod vedením Lenky Vítkové, která pomohla dětem s drátkováním hradu, zdobením hradních oken a dveří. Výlet k Čertovce byl doplněn orientačním během pomocí mapy, zde nechyběl středověky kvíz.

Úterní téma – hrad Vlčinec. Četli jsme z knížky Obrázkové staré pověsti české – pověst o Janu Žižkovi. V této pověsti se píše o dobytí Vlčince vojsky Jana Žižky. O nevěrohodnosti této pověsti nás přesvědčil náš průvodce po Vlčinci Mgr. Jan Tůma z Regionálního muzea v Náchodě. Jeho výklad byl velmi zajímavý. Moc děkujeme! Na Vlčinci jsme ještě objevili poklad, a pak už následovala cesta zpět do Police se zástavkou na Zděřině.

Středeční téma – kláštery a klášterní život. Četli jsme z knížky Hravý středověk, vyzkoušeli těžkou práci iluminátorů a poté se autobusem přesunuli do Teplic nad Metují. Zde jsme se zahráli Teplický quest. V rámci poznávání teplických pamětihodností jsme se zastavili v Ivanitské poustevně, kde nás provedl a vyprávěl spoustu zajímavého ze života poustevníků Mgr. Ladislav Šikut. Také moc děkujeme!

Čtvrteční téma – erby a prapory. Četli jsme z knihy Hravý středověk. Náš dnešní výlet směřoval na zříceninu hradu Adršpach. Tam jsme si vyrobili prapory, které děti vyzdobily předem promyšlenými erby.

Páteční téma – středověké jídlo. Četli jsme z knihy Hravý středověk. Následoval test složený ze tří částí – kvíz, poznávání hradů a přiřazování středověkých názvů jídel. U Cikánky jsme potom z předem připravené modelovací hmoty pletly housky, preclíky, vánočky,…, zahráli živé pexeso na téma znaková řeč mnichů. Nechyběla již tradiční páteční aktivita – pouštění lodiček. Letošní přehlídka lodních modelů byla obdivuhodná.

Všem středověkým táborníkům patří velké poděkování. Moc hezky se mi s vámi putovalo historií :-)


Pokud si chcete prohlédnou fotky klikněte sem.