Rumcajse znají i polské děti

V rámci partnerství mezi Policí nad Metují a polskou Swídnicí jsme ve středu 8. listopadu 2017 přivítali na sále v Pellyho domech výpravu dvaceti dětí ze školy ve Swídnici a devíti dospělých, mezi kterými byli učitelé, rodiče, knihovníci. Společného dopoledního programu se zúčastnily rovněž české děti z pátého ročníku polické školy s paní učitelkou Andreou Kolářovou. Protože Rumcajs je známou postavičkou i v Polsku, přečetli jsme si nejprve část kapitoly "Jak se švec Rumcajs stal loupežníkem" v česko - polském provedení. Pro zajímavost uvádíme, že Rumcajs je i v Polsku Rumcajsem, Cipísek Cipískem a z Manky se stává v polštině Hanka. To, že není úplně jednoduché se mezi sebou česky a polsky domluvit, se děti přesvědčily, když se vydaly ve smíšených skupinkách po Polici a plnily různé úkoly. Úkoly byly připraveny v českém i polském jazyce. Společným výstupem se pak staly obrázky, které opět vznikaly ve skupinkách. Tématem se stal Rumcajs, Manka, Cipísek, skály, vodník, studánka,...Na závěr společného setkání jsme doprovodili polické děti do školy a děkujeme za prohlídku, kterou jsme ukončili ve třídě 5.A společným focením.

Čekal nás společný oběd v občerstvení u Martina Exnera. A protože Rumcajs žil v jeskyni v lese, zamířili jsme s polskou skupinou na Hvězdu do našich skal. Zde jsme se vydali na alespoň krátkou vycházku ke Skalnímu divadlu.  Zahřáli jsme se kávou a čajem na chatě Hvězda.