Po Polici s mapou

V prázdninové, mrazivé dopoledne dorazilo 10 statečných, kteří se vydali na jarní toulky po městě. Po společném čtení z knihy O líné babičce se nelíně vydaly skupinky na cestu. Navštívily postupně 8 stanovišť, na kterých pro ně ochotní pracovníci měli připravené otázky i razítka, za správnou odpověď. Děti měly poznávat město, a tak navštívily různé organizace ve městě:

Městský úřad, Květinářství Petra, oční optika INTEKO OPTIK, Hračky, knihy, papírnictví Jiří Kohl, obchod Pitrs Bikes, městská policie, Muzeum papírových modelů, a nakonec opět knihovna.

I touto cestou chceme poděkovat za vstřícnou spolupráci zaměstnancům těchto institucí.