Knihovnický tábor 2018

Příměstský tábor v knihovně proběhl i letos tradičně týden po polické pouti, tj. 20. – 24. srpna. Naším průvodcem se stala po celý týden kniha „Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují“, kterou velmi citlivě převyprávěl pan Michal Bureš. Ten se stal hned v pondělí naším hostem a podělil se s námi o zkušenosti, jak taková kniha vzniká, kdo všechno se na její tvorbě podílí. Děkujeme za milé a zajímavé povídání. Ten den jsme ještě stihli vyrobit ruční papír a již tradičně jsme vyrazili k Čertovce, kde děti ve skupinkách stavěly obydlí pro poustevníka - pověst „Poustevník Kristián“.

Druhý den nás pověst „Mezihořský vodník“ dovedla do mlýna Dřevíčku, kde na nás čekal pan mlynář, aby nám ukázal, kolik práce a úsilí museli lidé v minulosti vynaložit, aby získali z obilí mouku a jak takový vodník dokáže ve mlýně škodit.

Ve středu jsme navštívili broumovský klášter, kde jsme měli zamluvenou dílnu – skriptorium a knihtisk. Rovněž děkujeme za velmi poutavé povídání. Děti si vyzkoušely míchání barev, psaní nebo malování husím brkem a knihtisk. Rádi jsme využili i prostory klášterní zahrady a na závěr navštívili v lapidáriu výstavu časopisu Raketa s podtitulkem časopis pro děti chytrých rodičů.

Ve čtvrtek nás tajemná pověst „Jiří Vostrý – Žitavec“ zavedla k hlavňovskému rybníku, kde stával rodný domek a dnes je zde umístěn památník Jiřího Vostrého – Žitavce. Pro děti byla připravena šifra. Tajemná zpráva nás vedla Kovářovou roklí přímo do Kovárny. Zde jsme měli nalézt několik knih, které zde Jiří Vostrý - Žitavec zanechal. Úkol nám ztížil jeden z hvězdeckých lupičů, který si podle bájí v této jeskyni zřídil kovárnu a vyráběl zbraně pro sebe a své druhy. Děkujeme loupežníkovi za zpestření cesty nejen nám, ale i náhodným kolemjdoucím :-)

V pátek se již tradičně pouštěly lodičky. Poslední pověst, se kterou jsme se seznámili, byla pověst „Poklad v polickém klášteře“. Tu jsme si poslechli v klášterním sklepení, které dodávalo pověsti patřičnou atmosféru. Děkujeme za komentovanou prohlídku kláštera panu Mgr. Vratislavu Chmelíkovi z Muzea města Police nad Metují a panu Romanu Pavlínkovi za zpřístupnění zajímavých míst v klášteře.

Několik fotografií najdete v naší fotogalerii