REKLAMA - REalita nebo KLAM ?

Reklama je všude kolem nás a většinou ji čteme přesně tak, jak si její tvůrce přeje. Vzbuzuje v nás touhu po produktu či službě, po něčem, co musíme najednou mít. Proč tomu tak je?

Tak přesně to se dozvěděli žáci 7., 8. A 9. tříd při seminářích, pořádaných Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové s podporou nadace Open Society Fund Praha. Jsme jedním ze tří krajů, kde semináře pořádají. Jako hlavní lektorka vystoupila Mgr. Vanda Vaníčková, která působí na Katedře společenských věd PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivně se věnuje různým formám vzdělávání od koordinace škol v přírodě a letních táborů po organizaci vlastních vzdělávacích akcí či školení učitelů a knihovníků.

Podle ohlasů žáků i učitelů se s tématem strefila a a všichni jsme se poučili a snad se už nenecháme reklamou nachytat.