31. minisjezd dětských knihoven

V pondělí 24. dubna 1989 se v Polici n. M. poprvé sešli dětští čtenáři spolu s knihovnicemi dětských oddělení z tehdejšího okresu Náchod. Iniciátorkou setkání byla tehdejší ředitelka polické knihovny paní Marcela Machová. Děti s knihovnicemi se tehdy vydaly na výlet Kovářovou roklí na Hvězdu. Cestou je doprovázely pověsti Antonína Krtičky. Samozřejmě došlo i na buřty, ale kniha byla tím hlavním cílem.

Ve středu 22. května 2019 se konal již 31. minisjezd dětských knihoven. Postupně tato setkání putují po dalších zúčastněných knihovnách a letos se vrátil (již po několikáté) zpět do Police. Opět byla v centru pozornosti kniha. Letos to byly Staré pověsti české, ovšem v novějším hávu od Jany Eislerové. Formou otázek, úkolů a kvízů si děti prověřili své znalosti. Zašli jsme i na Správu CHKO Broumovsko, kde pro ně pan Petr Köppl připravil povídání o ochraně zdejší přírody.

Snad už můžeme říct, že je to tradiční akce. Při prohlížení starých fotografií najdete tehdejší dětské čtenáře, z kterých jsou dnes maminky a tatínkové. Z těch polických jsou dnes rodiče, kteří nám vodí své děti do knihovny a společně si půjčují dětské knihy. Třeba k jejich čtení přispělo i společné setkání dětských čtenářů.

Nakonec chceme poděkovat těm, kteří nám při uspořádání akce pomohli – sladké koblihy pro děti dodala Kvíčerovská pekárna, propagační materiály poskytlo Informační centrum Pellyho domy, navštívil nás pan starosta Ing. Jiří Beran, povídání o přírodě připravil pan Mgr. Petr Köppl.