Čtou anebo nečtou?

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Oddělení pro dospělé

V roce 2017 knihovna zaregistrovala (tj. zapsala do výpůjčního systému) 918 čtenářů. Z celkového počtu obyvatel 4 187, evidovaných k 31. 12. 2017, to je 21,9%. Statisticky tedy čte v Polici pětina obyvatel. Na jedné straně v rodinách na jednu čtenářskou průkazku navštěvuje knihovnu více členů rodiny, na stranu druhou našimi čtenáři jsou nejen obyvatelé Police. Vidíte, že čísla statistiky jsou ošemetná. Přesto můžeme říci, že v Polici máme dobrou čtenářskou základnu. Také se snažíme předkládat vám stále nové knihy, časopisy a další dokumenty, připravujeme nové akce a děti nás navštěvují při nových přednáškách a besedách. V Polickém měsíčníku se snažíme o dění v knihovně informovat. A tak snad s klidným svědomím můžeme říci, že čtou. Čtou jiné knihy než dříve, v jiném množství, dnes už i v jiné podobě (audioknihy).

Nám bude potěšením pomoci vám s výběrem knih při vašich návštěvách knihovny.

Meziknihovní výpůjční služba

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Oddělení pro dospělé

logo s textem Služby v knihovnáchČtenáři knihovny mají k dispozici přes 36 tisíc svazků knih a přes 100 titulů časopisů. V loňském roce přibylo 976 svazků knih. Při počtu kolem 17 tisíc vycházejích svazků v republice je jasné, že v polické knihovně zdaleka nemáme vše, co je vydáváno. Ovšem naši čtenáři nemusejí zoufat. Prakticky každou knihu, která v naší republice vyjde (tedy dostane se do fondu některé z knihoven), jsme schopni zajistit díky meziknihovní výpůjční službě.

Knihovny spolupracují při zajišťování výpůjček knih, časopiseckých článků a dalších informačních materiálů. Vzájemně si tyto dokumenty půjčují pro své čtenáře. A nejde jen o knihovny veřejné, ale například knihovny vysokých škol, odborné knihovny různých institucí a ústavů. A tak i naši čtenáři si mohou prostřednictvím naší knihovny vypůjčit knihy pro své studium i pro volný čas. V loňském roce to mezi 427 vyžádanými knihami byly knihy např. z Národní knihovny, Moravské zemské knihovny, Národní technické knihovny, Knihovny Národního technického muzea či Městské knihovny Litomyšl. Nejvíce výpůjček jsme zajistili ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, naší krajské knihovny. Tato služba je pro čtenáře zdarma. Ovšem náklady na ni jsou díky poštovnému vysoké. Proto knihovna vybírá dle Knihovního zákona příspěvek na poštovné 10,- Kč za knihu.

Věřím, že jde o službu pro čtenáře přínosnou a i využívanou. To dokládá i letošních přes 170 požadavků.

 

Proč je pro knihovnu a její čtenáře důležitý on-line katalog?

Napsal Administrátor na . Odesláno do Oddělení pro dospělé

logo s textem Služby v knihovnáchCo je on-line katalog? Jde o vystavení databáze záznamů o dokumentech (tj. všech knih, časopisů, brožur, ale také elektronických dokumentů) knihovny na  síti Internet. Přístup do této databáze je po celých 24 hodin denně. Čtenář tedy není omezen půjčovní dobou knihovny ani jejím prostorem. Do katalogu se může podívat odkudkoli, kde se nachází jakékoliv  zařízení připojené na internet (tedy i z mobilního telefonu).

A jak v on-line katalogů vyhledávat?  Na našich webových stránkách http://www.knihovna-police.cz  najdete v hlavní nabídce  položku "On-line služby" a po jejím rozbalení kliknete na "On-line katalog".

Otevře se internetový formulář a do jeho polí vyplňujete požadované výrazy. V záhlaví formuláře se nachází rozbalovací seznam "vyhledávat kde", který umožní vyhledávání ve všech dokumentech, nebo omezí vyhledávání pouze na knihy,  nebo audiovizuální média, nebo v periodika nebo brožury. Do dalších polí (autor, název, klíčové slovo) zadejte hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. 

Pokud vyplníte více řádek, vyhledané výsledky budou splňovat všechna kritéria zároveň. Je možné použít pravostranného krácení slov ( nedoplňujte slova znakem * nebo ? ). Kliknutím na nadpis pole si zobrazíte rejstřík termínů použitých v tomto poli. Můžete též použít formulář pro Kombinovaný dotaz.

Výsledky vyhledání jsou standardně zobrazeny v přehledných tabulkách. Je to kompletní bibliografická informace o dokumentu, údaje o exemplářích včetně jejich dostupnosti. Katalog také čtenáři umožňuje zjistit novinky v knižním fondu, provést rezervaci dokumentu a podívat se na své uživatelské konto.

Určitě je to zlepšení služeb čtenářům a nás těší, že stále více čtenářů této možnosti využívá.

 

Další články...