Meziknihovní výpůjční služba

logo s textem Služby v knihovnáchČtenáři knihovny mají k dispozici přes 36 tisíc svazků knih a přes 100 titulů časopisů. V loňském roce přibylo 976 svazků knih. Při počtu kolem 17 tisíc vycházejích svazků v republice je jasné, že v polické knihovně zdaleka nemáme vše, co je vydáváno. Ovšem naši čtenáři nemusejí zoufat. Prakticky každou knihu, která v naší republice vyjde (tedy dostane se do fondu některé z knihoven), jsme schopni zajistit díky meziknihovní výpůjční službě.

Knihovny spolupracují při zajišťování výpůjček knih, časopiseckých článků a dalších informačních materiálů. Vzájemně si tyto dokumenty půjčují pro své čtenáře. A nejde jen o knihovny veřejné, ale například knihovny vysokých škol, odborné knihovny různých institucí a ústavů. A tak i naši čtenáři si mohou prostřednictvím naší knihovny vypůjčit knihy pro své studium i pro volný čas. V loňském roce to mezi 427 vyžádanými knihami byly knihy např. z Národní knihovny, Moravské zemské knihovny, Národní technické knihovny, Knihovny Národního technického muzea či Městské knihovny Litomyšl. Nejvíce výpůjček jsme zajistili ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, naší krajské knihovny. Tato služba je pro čtenáře zdarma. Ovšem náklady na ni jsou díky poštovnému vysoké. Proto knihovna vybírá dle Knihovního zákona příspěvek na poštovné 10,- Kč za knihu.

Věřím, že jde o službu pro čtenáře přínosnou a i využívanou. To dokládá i letošních přes 170 požadavků.