Čtou anebo nečtou?

V roce 2017 knihovna zaregistrovala (tj. zapsala do výpůjčního systému) 918 čtenářů. Z celkového počtu obyvatel 4 187, evidovaných k 31. 12. 2017, to je 21,9%. Statisticky tedy čte v Polici pětina obyvatel. Na jedné straně v rodinách na jednu čtenářskou průkazku navštěvuje knihovnu více členů rodiny, na stranu druhou našimi čtenáři jsou nejen obyvatelé Police. Vidíte, že čísla statistiky jsou ošemetná. Přesto můžeme říci, že v Polici máme dobrou čtenářskou základnu. Také se snažíme předkládat vám stále nové knihy, časopisy a další dokumenty, připravujeme nové akce a děti nás navštěvují při nových přednáškách a besedách. V Polickém měsíčníku se snažíme o dění v knihovně informovat. A tak snad s klidným svědomím můžeme říci, že čtou. Čtou jiné knihy než dříve, v jiném množství, dnes už i v jiné podobě (audioknihy).

Nám bude potěšením pomoci vám s výběrem knih při vašich návštěvách knihovny.