Cíle projektu

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Slovem i obrazem

Projekt Slovem i obrazem chce podpořit tvorbu regionálních autorů a pomoci jim při vydání vlastní knížky.

Využije k tomu workshop pro začínající autory, vydání 2 knížek - českého a polského autora se zrcadlovým dvoujazyčným textem a následnou prezentaci textů a knížek při literárních setkáních se čtenáři knihoven na české i polské straně v Polici nad Metují a ve Swidnici.

Cílem projektu je aktivní poznávání spisovatelů a ilustrátorů na obou stranách hranice. Při workshopu se prohloubí i poznávání jazyka partnera. Toto poznání bude obohaceno vzájemným setkáním se čtenáři při prezentaci knih vydaných v rámci projektu a na vytvořené výstavě výsledků workshopu českých a polských autorů, Tato setkání přispějí k obohacení kulturního života v obou partnerských městech.

Tyto činnosti přispějí k rozvinutí přeshraniční spolupráce nejen samotných knihoven, ale i jejich čtenářů, a tím i měst.

Hlavní snahou společného projektu jsou následující body:

  • společné setkání spisovatelů a ilustrátoru na české a polské straně,
  • seznámení se s grafickou a ilustrátorskou prací,
  • vydání knih českého a polského autora zrcadlově v obou jazycích,
  • poznání přeshraniční literatury a jejích současných autorů čtenáři,
  • vzájemné porozumění obou národů prostřednictvím současné literatury.