Vyhlášení soutěže

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774.

Projekt zahrnuje mnohostranné tvůrčí aktivity v oblasti literatury, fotografie, grafiky, zaměřené na přiblížení polské a české kultury vytvořené umělci z pohraničí. Jednou z aktivit je vydání knihy, přeložené do polštiny a češtiny, regionálního autora, vybraného v rámci vypsané soutěže na každé straně hranice. Polická knihovna vyhlašuje soutěž pro českého autora knihy.

Pravidla soutěže:

Výsledkem soutěže bude vydání knihu v češtině a v polštině v souladu s očekáváním umělce v atraktivním grafickém a redakčním zpracování. Cílem soutěže je seznámit se s literární tvořivostí lidí v pohraničí, kteří mají ve své zemi významné úspěchy a jejich díla nejsou u sousedů známá. Organizátoři soutěže se postarají o propagaci publikované knihy na české a polské straně a pořádání setkání s autory.

 1. Pořadatelem soutěže je Knihovna města Police nad Metují.
 2. Soutěž je otevřena autorům, kteří již mají vydané knihy v ČR, kteří žijí v Euroregionu Glacensis a kteří jsou starší 18 let. Soutěž není anonymní, práce by měla být podepsána jménem a příjmením autora.
 3. Soutěže se účastní pouze ilustrované knižní návrhy. Jeden autor může předložit jednu jedno zpracované a do tisku připravené autorské literární dílo, dosudd nepublikované v kompaktní tiskové podobě v grafickém zpracování autorem nebo za účasti jiných osob., dosud nezveřejněnou v kompaktním provedení tisku (např. Novel, sbírka povídek), v každém grafickém designu ze strany autora textu nebo zapojení dalších lidí. Předmět díla je libovolný.
 4. Projekty by měly být připraveny ve formátu PDF. Zachovejte bezpečný okraj - texty by neměly mít menší okraje než 6 mm k liniím řezu A5. Vnitřní rozpětí minimálně 15 mm. Bitmapy by měly mít rozlišení 300 dpi. Formát soutěže - A5, objem až 200 stran, včetně redakčních stránek a obálky (včetně alespoň 15% ilustrací). Projekt by měl být spálen na CD / DVD a vytištěn v jedné kopii.
 5. Pro práci přiložte vyplněný formulář žádosti společně s prohlášeními potřebnými k vedení soutěže. Formulář žádosti si můžete stáhnout z webové stránky organizátora na adrese www.knihovna-police.cz.
 6. Porota jmenovaná pořadatelem vybere jednoho autora, jemuž bude kniha publikována.
 7. Cenou bude smlouva s autorem na 5 000 PLN (zajistí polská strana). V rámci soutěže bude vytištěna kniha
 8. Organizátor si vyhrazuje právo zasahovat do vítězného návrhu knihy týkající se redakčních zpracování.
 9. Konečná interpretace pravidel soutěže patří organizátorovi.
 10. Práce společně s přihláškou musí být zaslány doporučenou poštou nebo doručeny osobně do 25. 3. 2019 na adresu Knihovna města Police nad Metují, Masarykovo nám. 75, 549 54 Police nad Metují, s označením "SOUTĚŽ – Slovem i obrazem".
 11. Výsledky soutěže budou oznámeny do 08. 04. 2019.
 12. Vrácení doručených děl do soutěže (kromě záznamu zaslaného v elektronické podobě) a zaslání vítězné knihy proběhne do 30. 9. 2019.
 13. Organizátor si vyhrazuje právo bezplatně publikovat vybrané fragmenty oceněné práce v tisku a jiných médiích za účelem podpory soutěže bez předchozího upozornění autora.
 14. Přihlášení k účasti v soutěži a zaslání díla se považuje za přijetí všech podmínek soutěže.
 15. Další informace lze získat na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

                 Prihláška do soutěže