Podmínky pro podávání žádostí o účast na workshopech

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774

Projekt zahrnuje mnohostranné tvůrčí aktivity v oblasti literatury, fotografie, grafiky, zaměřené na přiblížení polské a české kultury vytvořené umělci z pohraničí. Jednou z aktivit jsou otevřené workshopy, které se uskuteční 21. a 24. března 2019 u nás v Polici nad Metují. Šest polských a českých spisovatelů a šest polských a českých fotografů se zúčastní workshopu.

Podmínky pro podávání žádostí o účast na workshopech:

 1. V literárních a fotografických dílnách se může zúčastnit dospělý obyvatel Policka, který je tvůrcem jakéhokoli literárního žánru nebo fotografie.
 2. Zájemce by měl osobně doručit do Knihovny města Police nad Metují, Masarykovo nám. 75, 549 54 Police nad Metují:
  - spisovatelé – ukázku vlastní literární práce, vyplněný formulář žádosti,
  - fotografové / grafici – ukázku vlastní výtvarné práce, vyplněná formulář žádosti.
 3. Knihovna města Police nad Metují jmenuje komisi, která vybere ze zájemců 3 spisovatele a 3 fotografy, kteří se workshopu zúčastní. Rozhodnutí komise je konečné.
 4. Kvalifikační výsledky pro účast v literárních a fotografických dílnách budou zveřejněny 14. března 2019 na webových stránkách
 5. Pořadatelé zajišťují bezplatnou přepravu, ubytování a stravování zúčastněným osobám.
 6. Během workshopů účastníci budou psát, ilustrovat a připravovat krátké literární dílo pro tisk.
 7. Výsledky workshopu budou představeny v podobě velkoformátového tisku a prezentovány při výstavách během závěrečného projektu ve Swidnici a v Polici nad Metují.

                      Přihláška na workshop