Vybraní účastníci workshopu

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774.

Pro účast na workshopu dne 21. – 24. 3. 2019 byli vybráni:

 

Ivana Richterová  –   literátka
Květa Vídeňová  –   literátka
Olga Landová  –   literátka
     
Nikola Zemanová  –   fotografka
Sára Evelyn Valášková    –    fotografka
Lukáš Rutar  –   fotograf

Výsledky společné práce při workshopu budou představeny v podobě velkoformátových tisků a prezentovány při výstavách během závěrečného projektu ve Swidnici a v Polici nad Metují.

CZ PL EFRR 2019 u