Slovem i obrazem protokol o vítězi soutěže

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774.

Knihovna města Police nad Metují vyhlásila literární soutěž pro regionální autory a ilustrátory na prózu s ilustracemi v rozsahu do 200 s.

Dne 5. 4. 2019 se sešla komise v tomto složení:

Bc. Helena Sauerová – knihovnice
Kateřina Obstová – knihovnice
Věra Plachtová – knihovnice
Vilma Scholzová - učitelka
Mgr. Ida Jenková – učitelka
Dominika Čečetková – zástupce zřizovatele

Do soutěže přihlásili své práce:

Paní Olga Landová – Vůně jasmínu
Paní Eva Foglarová – myslivecké příběhy

Komise po seznámení se s pracemi rozhodla jednomyslně. Vítězem se stává kniha paní Olgy Landové Vůně jasmínu.

Rozhodnutí komise je konečné. Cenou pro vítěze je uzavření smlouvy o dílo s převodem autorských práv s autorem ve výši 5 000 PLN brutto (zajistí polská strana). V rámci soutěže bude kniha vytištěna.