Slovem i obrazem slavnostní představení knihy

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Slovem i obrazem

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774.

Knihovna města Police nad Metují vyhlásila v březnu literární soutěž pro regionální autory a ilustrátory na prózu s ilustracemi v rozsahu do 200 s. Dne 5. 4. se sešla komise a jako vítěze vybrala paní Olgu Landovou a její knihu povídek Vůně jasmínu. Polský partner – knihovna ve Swidnici zajistí v rámci projektu vydání této knihy. Spolu s účastníky březnového workshopu a autorkou a ilustrátorem Vjačslavem Iljašenkem se vydáme ve dnech 14. – 16. června do Swidnice, kde bude kniha slavnostně představena spolu s polskou knihou a zároveň bude zahájena výstava prací vzniklých při workshopu.

V Polici chystáme prezentaci výsledků projektu dne 6. 9. 2019. Proběhne český křest knih a bude zahájena výstava prací z workshopu.