Práce v knihovně je mimo jiné práce s infomacemi. Vypátrat některé požadované informace je někdy přímo detektivka. Ale máme řadu dobrých pomocníků – volně dostupné nebo i ty přístupné knihovnám či placené - zdroje, databáze o článcích, knihách, faktech, digitalizovaných dokumentech. V tomto roce vám zkusíme každý měsíc představit pátrání po odpovědi na dotaz čtenářů a představit vám tak možnosti, které v knihovně máme.

 

Pátrání v březnu

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Sherlockem Holmesem v knihovně

Do prvního jarního měsíce vyrazíme s humorem. Zapátráme po díle kanadského humoristy Stephena Butlera Leacocka, od jehož úmrtí uplyne 28. 3. právě 75. let. Co o něm můžeme zjistit v českém virtuálním světě?

Nejdříve se podíváme do Národní knihovny České republiky (www.nkp.cz) a jejích katalogů. V databázi Národní autority po zadání jména autora najdeme záznam s nejzákladnějšími údaji. Po kliknutí na záhlaví se můžeme dostat k bibliografickým záznamům o knihách v katalozích Národní knihovny. Také je zde odkaz na heslo o autorovi ve Wikipedii. Jejím prostřednictvím se so dostaneme na Wikimedii Commons, která slouží jako organizované centrální úložiště licenčně volných fotografií, videa, ilustrací, zvuků a dalšího multimediálního obsahu. Můžeme si poslechnout i úryvek povídky, ovšem v angličtině. Dílo tohoto autora je již volně přístupné (nevztahují se k němu autorská práva), protože od jeho úmrtí uběhlo již 70 let.

Můžeme se podívat i na Virtual International Authority File (VIAF), což je mezinárodní soubor jmenných autorit. Jedná se o společný projekt, na kterém se podílí více národních knihoven a souborných katalogů, spravovaný Online Computer Library Center (OCLC). Cílem projektu je spojovat jednotlivé národní autoritní záznamy do jednoho virtuálního záznamu (pro jednu osobu, instituci atd.). Data sesbíraná z národních databází jsou přístupná na internetu pro další využití. Zde najdeme bibliografický záznam z minimálně 18 národních knihoven světa. Stránky jsou z pochopitelných důvodů v anglickém jazyce.

Nakonec se podíváme do on-line katalogu naší polické knihovny a zjistíme, že knihovna má ve svém fondu čtyři tituly, které si můžete přijít půjčit do knihovny a pokud jsou půjčeny, můžete si je sami z domova zarezervovat (pokud jste čtenáři naší knihovny). Jak prosté, že. Pan Leacock by se jistě usmíval. Tak dobré počtení.

 

Pátrání v únoru

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Sherlockem Holmesem v knihovně

V únoru se vydáme po stopách dotazu: Je možné najít a přečíst si zdigitalizovanou knihu od Sigismunda Boušky?

Již minule jsme hledali v digitální knihovně Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Ovšem takových knihoven je zpřístupněno víc. Co to vůbec digitální knihovna je?

  • Digitální knihovny zpřístupňují pomocí moderních technologií jako je internet digitální sbírky (digital born), ale i zdigitalizované dokumenty, které byly ze své papírové podoby převedeny do digitální.

  • Digitální knihovny tak zpřístupňují uživatelům sbírky, které jsou ohrožené zubem času, historicky vzácné či unikátní. Jedná se o rukopisy, staré tisky, staré noviny apod.  Kromě přístupu k dokumentu získáme i podrobné informace o dokumentu  a jeho tvůrcích.

  • Přístup k sbírkám digitálních knihoven je úzce provázán s autorským zákonem. Dle autorského zákona jsou dokumenty (bez ohledu na formu – papírové, digitalizované, audioknihy) tzv. volné (tj. bez autorských poplatků) po uplynutí 70 let od data úmrtí všech původců díla (pokud jsou životopisná data známa) a 50 let od vydání. U některých dokumentů (zvláště periodik) je prakticky nemožné dohledat životopisná data všech autorů. V tomto případě může knihovna stanovit určitou časovou hranici. Některé digitální knihovny tak mohou mít volnou část (dostupnou volně na internetu) a neveřejnou část přístupnou pouze z vybraných počítačů knihovny (dokumenty podléhající autorskému zákonu). Jiné digitální knihovny mohou být vázány na předplatné či smlouvu.

Česká digitální knihovna (ČDK) obsahuje metadata průběžně sklízená z digitálních knihoven provozovaných v České republice. Dokumenty v plném zobrazení jsou uloženy ve zdrojových/původních digitálních knihovnách, ze kterých jsou při požadavku uživatele na prohlédnutí dynamicky staženy do webového rozhraní České digitální knihovny. Uživatel tak stále pracuje v jednom rozhraní a má možnost využívat všechny knihovny zapojené do ČDK.

Dostupnost dokumentů je řízena nastavením ve zdrojových/původních digitálních knihovnách.

CDK m

Odpověď: Na webových stránkách této knihovny v pravém horním rohu můžeme kliknout na vstup do knihovny a už můžeme vyhledávat. Zaklikneme pouze veřejné a napíšeme hledaný termín, v našem případě Sigismund Bouška. Najde se nám 40 dokumentů z 5 knihoven. Přečíst si můžeme digitalizovanou knížku Děti. Ale třeba na knížku Jana Bezděka o houbách se vztahují ještě autorská práva a není veřejně přístupná, pouze na počítačích v dané knihovně. (naštěstí obě knihy v papírové podobě máme v knihovně v regionálním oddělení přístupné ke studiu). Na stránkách je vše přehledně a návodně popsáno.

Bouska m


Drobná poznámka:  po kliknutí na obrázek se tento zvětší do čitelné podoby.