Pátrání v únoru

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Sherlockem Holmesem v knihovně

V únoru se vydáme po stopách dotazu: Je možné najít a přečíst si zdigitalizovanou knihu od Sigismunda Boušky?

Již minule jsme hledali v digitální knihovně Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Ovšem takových knihoven je zpřístupněno víc. Co to vůbec digitální knihovna je?

 

  • Digitální knihovny zpřístupňují pomocí moderních technologií jako je internet digitální sbírky (digital born), ale i zdigitalizované dokumenty, které byly ze své papírové podoby převedeny do digitální.

  • Digitální knihovny tak zpřístupňují uživatelům sbírky, které jsou ohrožené zubem času, historicky vzácné či unikátní. Jedná se o rukopisy, staré tisky, staré noviny apod.  Kromě přístupu k dokumentu získáme i podrobné informace o dokumentu  a jeho tvůrcích.

  • Přístup k sbírkám digitálních knihoven je úzce provázán s autorským zákonem. Dle autorského zákona jsou dokumenty (bez ohledu na formu – papírové, digitalizované, audioknihy) tzv. volné (tj. bez autorských poplatků) po uplynutí 70 let od data úmrtí všech původců díla (pokud jsou životopisná data známa) a 50 let od vydání. U některých dokumentů (zvláště periodik) je prakticky nemožné dohledat životopisná data všech autorů. V tomto případě může knihovna stanovit určitou časovou hranici. Některé digitální knihovny tak mohou mít volnou část (dostupnou volně na internetu) a neveřejnou část přístupnou pouze z vybraných počítačů knihovny (dokumenty podléhající autorskému zákonu). Jiné digitální knihovny mohou být vázány na předplatné či smlouvu.

Česká digitální knihovna (ČDK) obsahuje metadata průběžně sklízená z digitálních knihoven provozovaných v České republice. Dokumenty v plném zobrazení jsou uloženy ve zdrojových/původních digitálních knihovnách, ze kterých jsou při požadavku uživatele na prohlédnutí dynamicky staženy do webového rozhraní České digitální knihovny. Uživatel tak stále pracuje v jednom rozhraní a má možnost využívat všechny knihovny zapojené do ČDK.

Dostupnost dokumentů je řízena nastavením ve zdrojových/původních digitálních knihovnách.

CDK m

Odpověď: Na webových stránkách této knihovny v pravém horním rohu můžeme kliknout na vstup do knihovny a už můžeme vyhledávat. Zaklikneme pouze veřejné a napíšeme hledaný termín, v našem případě Sigismund Bouška. Najde se nám 40 dokumentů z 5 knihoven. Přečíst si můžeme digitalizovanou knížku Děti. Ale třeba na knížku Jana Bezděka o houbách se vztahují ještě autorská práva a není veřejně přístupná, pouze na počítačích v dané knihovně. (naštěstí obě knihy v papírové podobě máme v knihovně v regionálním oddělení přístupné ke studiu). Na stránkách je vše přehledně a návodně popsáno.

Bouska m


Drobná poznámka:  po kliknutí na obrázek se tento zvětší do čitelné podoby.