Pátrání v dubnu

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Sherlockem Holmesem v knihovně

V dubnovém hledání se podíváme do databáze, kterou pro vás knihovna předplácí a kterou můžete využít na počítačích v knihovně. Jde o databázi právních předpisů Konzultant. Je to elektronická knihovna právních předpisů tematicky rozdělená do jednotlivých právních okruhů (modulů). Registrovaným uživatelům nabízí přístup k právním předpisům, judikátům a dalším odborným textům nejen z účetní, daňové a pracovně právní oblasti. Jednou z mnoha předností jsou fulltextové vyhledávání a hypertextové odkazy navazujících předpisů.

 

Databáze právního informačního systému Konzultant zahrnuje běžně přístupné zákony a další právní normy zobrazené v časové rovině od původního až po aktuální znění. Kromě těchto právních předpisů obsahuje i judikáty (soudní rozhodnutí) z daňové a účetní oblasti. Nemalou součástí jsou také vzory smluv a podání, jež jsou zpracovány na základě platných právních předpisů, s nimiž jsou propojeny pomocí aktivních odkazů. Vzory smluv a podání lze následně upravovat podle skutečných potřeb.

Předpisy i moduly jsou navzájem propojeny barevně zvýrazněnými hypertextovými odkazy a citacemi, které jsou nadefinovány na konkrétní místo a umožňují tak práci s právními normami ve všech souvislostech.

Přehled předpisů:

 1. Bankovnictví, peněžnictví a cenné papíry

 2. Daně

 3. Obecné předpisy

 4. Pracovní právo

  1. Samospráva

  2. Seznam firem v konkurzu

 5. Stavebnictví/Nemovitosti

 6. Účetnictví

  1. Účetní souvztažnosti

 7. Vzory smluv a podání

 8. Zdravotnictví/Hygiena

Například: vy jako řemeslník – zaměstnavatel nevíte, jak zabezpečit, aby váš zaměstnanec Franta, který dostal do užívání vrtačku (potřebuje ji při své práci), byl zodpovědný za její ztrátu či poškození. V databázi najdete vzor i formulář Potvrzení o převzetí předmětu.

Najdete zde i vzor smlouvy na pronájem movité věci či ukončení nájmu nebytových prostor pronajatých na dobu neurčitou i na dobu určitou. Samozřejmě se z vás při používání databáze nestane právník ani my knihovnice nemáme právní vzdělání. Ale jako možnost získání základních informací určitě databáze poslouží.

Přijďte se přesvědčit v půjčovní době oddělení pro dospělé, kdy si u výpůjčního pultu řekněte o heslo a databázi si vyzkoušejte.