Mikroprojekt Slovem i obrazem

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Editoriály

„Knihovna města Police nad Metují“
„Slovem i obrazem“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774

Informace o mikroprojektu: Projekt Slovem i obrazem chce podpořit tvorbu regionálních autorů a pomoci jim při vydání vlastní knížky. Využije k tomu workshop pro začínající autory, vydání 2 knížek - českého a polského autora se zrcadlovým dvoujazyčným textem a následnou prezentaci textů a knížek při literárních setkáních se čtenáři knihoven na české i polské straně v Polici nad Metují a ve Swidnici.

Aktivity mikroprojektu: Ve dnech 21. - 24. března workshop pro začínající české a polské literáty a výtvarníky (3 a 3 z každé strany), na kterém se seznámí s přípravou textů na vydání knihy

NÁZEV PARTNERŮ PROJEKTU:

     Knihovna města Police nad Metují
     Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Swidnicy.

Více informací zde

CZ PL EFRR 2019 2u