Prohlášení o ochraně osobních dat

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Dokumenty

Vážení klienti,

25. května 2018 nabylo účinnosti nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování:
Dle GDPR se za osobní údaj považuje jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel s osobními údaji systematicky provádí. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenávání, ukládání, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, třídění apod.

Rozsah zpracovávaných údajů:
Všechny osobní údaje našich čtenářů, které zpracovává a uchovává Knihovna města Police nad Metují, jsou získány od subjektu údajů na základě zákona č. 257/2001 Sb, knihovní zákon, tj. na základě legislativního důvodu či pro plnění smlouvy a jsou vedeny v tomto rozsahu:

Identifikační údaje

 • Jméno a příjmení klienta.
 • Datum narození.
 • Adresa trvalého nebo přechodného pobytu.

Kontaktní údaje - v některých případech:

 • E-mailová adresa.
 • Telefonní kontakt.
 • Kontaktní osoba zvolená klientem.

Jedná se o získané osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas lze osobně odvolat osobně, v kanceláři knihovny, a to kdykoli během pracovní doby a po ověření totožnosti.

Kontaktní osoba

 • Knihovna města Police nad Metují má svou kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů, která dohlíží na soulad zpracovávaných údajů s GDPR.

 • Kontaktní osobou byla jmenována  Věra Plachtová

Zabezpečení

 • Jednotlivé písemné přihlášky klientů jsou uloženy po dobu platného smluvního vztahu v uzamčených místnostech a poté jsou přesunuty do spisovny firmy, kam má přístup pouze pověřená osoba. Po uplynutí skartační lhůty, která činí 2 let od ukončení smluvního vztahu, jsou skartovány.

 • Elektronické údaje klientů jsou zpracovávány v automatizovaném knihovnickém systému (AKS) dodávaném firmou Lanius Tábor a jsou uchovávány pouze v době platnosti smluvního vztahu.

 • Osobní údaje zpracovávané elektronickou formou jsou zabezpečeny na úrovni obecně platných standardů, které jsou neustále monitorovány a průběžně testovány a modernizovány.

 • Pro zvýšení ochrany Vašich osobních údajů jsme přijali řadu interních opatření, vč. dokumentů (např. Směrnice pro ochranu osobních údajů aj.)

Důležité informace pro klienty

 • Každý uživatel má právo uváděné údaje v rozsahu oprávněného zájmu kdykoliv opravit, blokovat či nesprávné údaje určit k likvidaci jejich výmazem. S osobními údaji, zpracovávanými v rámci platné legislativy, lze takto manipulovat až po uplynutí povinné zákonné lhůty, určené k jejich uchovaní.

 • Proti zpracování údajů nebo s jakýmkoli jiným podnětem se klient může kdykoliv písemně obrátit se svou stížností nebo námitkou na naši kontaktní osobu, případně i také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • Uživatel má právo bezplatně požádat o nahlédnutí na zpracovávané údaje k jeho osobě, popřípadě o poskytnutí kopií dokladů s jeho údaji, které budou zpoplatněny dle aktuálně platného ceníku Knihovny města Police nad Metují. Vyhovět žádosti o vydání kopií dokladů s osobními údaji klienta bude možné pouze po ověření jeho totožnosti.

 • Je-li žádost o přístup k údajům zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se stále opakuje, může Knihovna města Police nad Metují odmítnout žádosti vyhovět.

 • Jakékoli osobní údaje našich uživatelů nejsou nikde a nikomu poskytovány nebo zpřístupňovány.

Upozornění

Dovolujeme si upozornit všechny uživatele a návštěvníky knihovny, že z akcí pořádaných knihovnou bude pořizován audiovizuální záznam. Ten bude sloužit pouze k propagačním účelům knihovny.

Kontakt na ředitelku knihovny:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.