Příběh knihy Ivy Tajovské Podlaha z trávy, strop z hvězd.

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

17. října na setkání Senior klubu Ostaš měli účastníci možnost seznámit se s hlavní postavou výše zmíněné knihy. Nejdříve si poslechli úryvek z knížky v podání ochotníků Ivany Richterové a Petra Scholze. Pak byl promítnut film vytvořený o.p.s. Pomocník v akci. Podle něho jsme zjistili, že hlavní hrdina knížky měl žijící předlohu – bezdomovce Petra Baklu. Zmíněná o.p.s. se mu snaží pomoci, a tak pokračování filmu již bylo o tom, že se pan Bakla stěhuje na ubytovnu a má i šanci získat sociální bydlení v Pardubicích. Na závěr jsme požádali každého o malou částku (5 – 10 Kč) pro Petra Baklu. Senioři byli úžasní a vybralo se 768,- Kč, které mu ve spolupráci s Pomocníkem v akci předáme.

 

Výborná spolupráce knihovny a školy

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Díky vstřícné a ochotné spolupráci učitelek z polické školy, jsme začátkem nového školního roku zahájili realizaci „čtenářských dílen“. V zájmu nás všech je přivést děti ke čtení a vypěstovat v nich kladný přístup ke čtení a k literatuře. Po předchozí domluvě navštěvují jednotlivé třídy knihovnu a každý žák si z nabízených knih vybere tu, která svým příběhem odpovídá jeho osobním představám. Knížku si děti odnesou do školy, kde ji budou číst v rámci hodin čtení. Přibližně po měsíci se opět setkáme společně v knihovně. Pro děti budou připravené kontrolní otázky a úkoly, zda přečtenému textu porozuměly. V říjnu jsme knižně vybavili bezmála padesát čtvrťáků.

Rytíři v polické knihovně

Napsal Administrátor na . Odesláno do Stalo se v knihovně

V týdnu po polické pouti se v knihovně opět setkaly děti na prázdninovém týdnu. Tentokrát se vydaly po stopách středověkých rytířů a hlavně se hodně dozvěděly o životě ve středověku na Policku. Naše poděkování míří za paní Lenkou Vítkovou, se kterou vyrobily drátěné hrady, za Mgr. Janem Tůmou, který je provedl po Vlčinci, za Mgr. Ladislavem Šikutem v Ivanitské poustevně v Teplicích n. Met. i za všemi tatínky, kteří s dětmi připravovali lodě a lodičky na páteční sjezd „velké řeky“ – náhonu od plovárny.