Noc literatury

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

I v Polici se zúčastníme 10. ročníku populárního literárního happeningu Noc literatury. Přestože začal v Praze, od roku 2010 se díky iniciativě Českých center koná také na řadě míst po celé Evropě a od roku 2013 díky spolupráci se Svazem knihovníků a informativních pracovníků také na řadě míst České republiky (v roce 2013 8 měst, 2014 24 měst, v roce 2015 se četlo už na 35 místech ČR a letos to bude minimálně na 43 místech). Literatura se tak stává na jeden večer celorepublikovým a celoevropským fenoménem.

Ambicí projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem. Na různých místech měst během jednoho večera čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace usilujeme o vytvoření jedinečného kulturního zážitku.

Akce proběhne 11. května od 18 do 23 hodin. Kde přesně, to se dozvíte v knihovně a na plakátech. Nyní vybíráme nejen z nabídnutých překladů ukázek z děl současných evropských autorů, ale i z možných interpretů.

 

Knihovna v roce 2016

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Opět stojíme na prahu nového roku a přemýšlíme, jak s ním co nejlépe naložit. Co to znamená v knihovně – je to co největší počet čtenářů? Je to co nejvíce knížek na regálech? Je to co nejvíce návštěvníků našich akcí? Doufám, že ani vy nevidíte cíl v kvantitě. V polické knihovně se snažíme každému návštěvníkovi individuálně nabídnout co nejlepší služby, ať už jde o knížku, časopis, informaci, kulturní zážitek či „jen“ příjemně strávené odpoledne. Proto budujeme knižní a informační fond. Za rok 2015 jsme nakoupili či získali darem 1012 knih a AV medií (nejvíce bylo knížek a to 986 svazků). Jen v Polici (bez poboček Hlavňov a Pěkov) jsme odebírali 85 titulů časopisů.

Některé tituly časopisů objednáváme z remitendy s velkou slevou. Jedná se o starší čísla vrácená ze stánkového prodeje (cca 2 měsíce), u kterých není prioritou aktuálnost nebo sezónnost. Koncem každého kalendářního roku provádíme analýzu využívání jednotlivých titulů a odběr přehodnocujeme. Z nových titulů roku 2015 to byly např. Lidové noviny, Krásný venkov, Pošli recept, Ona ví a v letošním roce chceme obohatit nabídku o Gurmet.

Samozřejmě nemůžeme mít ve fondu všechny vycházející knihy. Pokud v knihovně nemáme žádanou knihu či článek, objednává je kolegyně Bc. Helena Sauerová čtenářům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven na území ČR. Díky její preciznosti je dohledána většina knih a článků. V r. 2015 bylo zasláno 402 objednávek a do konce roku přišlo 390 vyřízených požadavků, většinou na knihy ale i na kopie článků. A z těch 12 ještě minimálně 7 přijde na začátku roku 2016 (i v jiných knihovnách mají pořadníky rezervací). Helenka se snaží najít knihu v knihovně, kde na ni nečeká řada čtenářů, aby zajistila našemu čtenáři co nejrychlejší dodání. Ale ani v jejích silách není přeskakovat pořadí objednávek.

Nejdůležitější je ovšem vstřícný individuální přístup ke každému návštěvníkovi. Běžně jsou čtenáři nabízeny novinky případně starší knížky dle jeho čtenářského zájmu. Odborně se tomu říká „individuální čtenářský plán“ a opětovně se vrací jako nová doporučovaná metoda práce. Ale ani knihovnice neví vše a jsme v knihovně vděční za knižní tipy od čtenářů a řada knih byla zakoupena právě na doporučení čtenářů.

Také dětské oddělení a v něm kolegyně Mgr. Katka Boučková chystá řadu akcí. Průběžně vás a hlavně děti budeme informovat. Podali jsme také žádost o dotaci z grantu Knihovna 21. století s projektem „Čteme společně – podpora čtenářství u dětí“. Společným čtením chceme pomoci dětem odhalit všechna dobrodružství, poznatky a krásy, skryté mezi řádky knih. A na podporu čtenářství budeme orientovat i další akce knihovny nejen pro děti.

V každém Polickém měsíčníku se setkáváte s nabídkou nových knih, kterou pečlivě připravuje kolegyně Dáša Ducháčová. Tyto nabídky najdete i na našich webových stránkách.

Ovšem knihovna musí plnit i litery zákona a Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. V § 16 ukládá: K ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize knihovního fondu, a to

a) jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů. Čeká nás tedy v letošním roce revize knihovního fondu včetně výměnného fondu pro obecní knihovny našeho obvodu. Pro čtenáře to ovšem znamená komplikaci – uzavření knihovny na přelomu června a července. O přesném termínu budeme informovat, až nám Rada města schválí termín revize a uzavření knihovny.

I přes tuto, pro čtenáře nepříjemnost, chceme nabídnout příjemné prostředí plné knih, časopisů a pohody a pozvat vás k návštěvě knihovny.