Smartkatalog2 - aplikace pro mobilní zařízení se systémem android

Napsal Administrátor na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Při práci s internetem jsme narazili na zajímavou aplikaci pro mobilní zařízení se systémem android. Aplikace se jmenuje Smartkatalog2 a je schopna pracovat s on-line katalogem každé knihovny používající knihovní systém Clavius, tedy i naší.

Je v ní možno mít nastavené až dvě knihovny, mezi kterými jde přepínat, a používat jejich katalog podle běžných zvyklostí.  Při prvním spuštění aplikace je uživatel vyzván k výběru své oblíbené knihovny. Pokud tak neučiní, může kdykoliv knihovnu nastavit, nebo změnit v nastavení aplikace. Běná funkcionalita je obohacena o vyhledávání podle ISBN; k tomu je doinstalována aplikace na čtení čárových kódů.  Pokud čárový kód není správně načten zůstává možnost ISBN opsat "ručně".  Tato funkce má podle autora sloužit ke zjišťování přítomnosti knihy, kterou "náhodně potkáte" ve vaší knihovně :)

Pokud svou oblíbenou knihovnu v seznamu nenajdete (a víte, že používá Clavius), stačí aby knihovna požádala jakoukoliv formou firmu Lanius, která vaší oblíbenou knihovnu do databáze bezplatně zařadí.

Odkaz na  informace o aplikaci, případně její instalaci do vašeho zařízení je zde.

Heseliův urbář

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Jarní měsíce přinesly značnou úrodu knih z našeho kraje nebo o něm. Do let 1676-1677 spadá Urbarium neoconscriptum cum explicatione brevi čili Nově sepsaný řád všech trvalých povinností a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní slavného kláštera Broumova ve městě a okolí. Urbář vychází v kvalitním českém překladu díky autorům Jaroslavu Koláčnému, Šárce Steinové a Vladimíru Waagemu. Vydavatelem je Národní zemědělské muzeum v Praze.

Podle Slovníku archivní terminologie je urbář „soustavný soupis poddanského (rustikálního) pozemkového majetku vrchnosti a důchodů z něho plynoucích“. V úvodu knihy se dočtete: „Popis obcí má stanovený obsah a pořadí. Nejprve je určena poloha, pak vodní poměry. Případně jsou uvedeny stručné údaje o tom, kdy obec broumovská vrchnost získala. Následuje popis mlýnů, informace o faře, popis významných domů, například šolcoven, far a škol. … Po popisu vsí následují popisy vlastního hospodářství kláštera, dvory, pivovary, krčmy a rybníky.“ Autorem urbáře je Johann Geord Adalbert Hesselius, který „zachytil podobu krajiny, města a vesnic Broumovska ještě před jejich barokní proměnou…“ Unikátní je obrazová příloha – mapy vesnic a města Broumova. V úvodu knihy se čtenář dozví nejen informace o urbáři, jeho významu pro studium historie ale i informace o osobě autora urbáře.

Proto patří dík panu Zimovi, který nás jako první o vydání urbáře informoval.

Festival Jeden svět a knihovna

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

 

Co mají festival a knihovna společného? Překvapivě knihy. V rámci letošního ročníku se organizátoři rozhodli zapojit do festivalu i knížky. Možná jste je během akcí v prostoru divadla potkali. A po festivalu knížky neosiří a jako dar se dostanou do naší knihovny, kde, doufáme, zaujmou i další čtenáře (nebo si je přijde vypůjčit a dočíst návštěvník festivalu).

Jsou to tyto tituly:

 1. M.Spitzer: Digitální demence. 2014
 2. M. Sunden: Život bez peněz. 2014
 3. N. Klein: Bez loga. 2005
 4. M. Binebine: Boží koně ze Sidi Moumen. 2014
 5. L. Ostalowska: Akvarely pro Mengeleho. 2014
 6. C. Stojka: Žijeme ve skrytu. 2014
 7. Já to doufejme ňák zmáknu, 2009
 8. M. Satrapiová: Persepolis (1,2). 2013
 9. G. Kuijer: Všehokniha. 2014
 10. M.Míková: Škvíry. 2014
 11. K. Liesmann: Univerzum věcí. 2012
 12. McKibben Bill: Zeemě: Jak přežít na naší nové nehostinné planetě. 2013
 13. W. Dufty: Cukrové trápení. 1998
 14. V. Syrový: Tajemství výrobců potravin. 2008