Novinky regionální literatury

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Svébytnou částí fondu polické knihovny je regionální oddělení, ve kterém se snažíme shromažďovat materiály, týkající se Police a Policka. Každý materiál dostane R číslo (vidíte ho na konci záznamu) a podle něho ho najdeme. Máme už přes 700 různých dokumentů a řada jich čeká na zpětné zpracování. Jsou to kopie kronik, CD a DVD, starší dokumenty.

Snažíme se, abychom každému zájemci našli materiály k jeho dotazu o našem regionu.

Dnes představujeme poslední přírůstky z roku 2014 (záznam je uveden, tak jak předepisují katalogizační pravidla a hlavně s údaji, které najdete v on-line katalogu knihovny). Je potěšující, že o našem kraji vychází poměrně hodně knih, a ještě radostnější je, že tu máme i řadu nových autorů. Moc jim přejeme šťastný start na literárním poli. A úroda knih se rozrůstá i v letošním roce. Pokřtili jsme novou knížku Jaroslava Soumara. V červnu vám představíme knihu vzpomínek pana Palaty z Machova. Obě knihy vydalo nakladatelství Bor, Liberec. Jeho majitelka Dr. Eva Koudelková soustavně věnuje pozornost knihám z našeho kraje a patří jí za to velký dík. Co nového ještě chystá, najdete na webových stránkách http://www.naklbor.cz/pripravujeme. Snažíme se o co nejširší záběr při výběru regionálních materiálů, ale nikdo není dokonalý. I nám určitě ledacos unikne. Proto chceme poprosit čtenáře, pokud objevíte knihu z našeho regionu nebo o našem regionu a v on-line katalogu knihovny ji nenajdete, dejte nám tip a my se pokusíme knihu do fondu získat.


 

BOUŠKA, Sigismund Ludvík, 1867-1942

Legendy / Malým i velkým naps. Sigismund Bouška ; obrazy vyzdobila Zdenka Vorlová. -- Brno : Ant. Odehnal, 1904. -- 63 s. ; příč. 4°. -- Barev. ilustrováno

legendy - křesťanství – poezie

R 692

NAŠE

Naše Kladsko : Sborník prací členů výzkumného vědeckého sboru Svazu přátel

Kladska / [Redakční kruh vede dr. Stanislav B. Polický ; Předmluvu napsal

prof. dr. Zdeněk Nejedlý]. -- I. vydání. -- Praha : Orbis, 1946. -- 87-[III]

s. : [XII] s. obr. příl.-[II] mp. ; 8°. -- 2 mapy prof. dr. Karla Kuchaře --

Obálka od Borise Hanše -- Znaky v textu kreslil Jan Mašek -- 12 stran

hlubotiskových příloh -- Fotografie z autorova archivu

(Váz.)

region - Kladsko - kladští Češi - národopis - vlastivěda - historie -

geologie

R 701

REJCHRTOVÁ, Irena

Cestou necestou s koňským povozem / Irena Rejchrtová ; [fotografie Irena

Rejchrtová... et al.]. -- Vyd. 1. -- Liberec : Bor, 2014. -- 235 s. : il. ;

25 cm

ISBN 978-80-87607-29-9 : 230,00 Kč

cesta kolem republiky - cestopisy - koně - vypravování - region - Rejchrtová,

Irena

R 707

KOPECKÝ, Jirka

Tajemný Ostaš / scénář a kresby Jirka Kopecký. -- [Broumov?] : J. Kopecký,

[2014]. -- 26 s. : il. ; 30 cm

100,00 Kč

komiksy - region - Ostaš - pověsti - smyšlený příběh - česká literatura

R 708

SOUMAR, Jaroslav, 1970-

Pírko / Jaroslav Soumar. -- Vyd. 1. -- Liberec : Bor, 2013. -- 31 s. : barev.

il. ; 24 cm

ISBN 978-80-87607-21-3 (váz.) : 200,00 Kč

moderní pohádky - pro děti - česká literatura – region

R 709

TŮMA, Jan

Dědictví předků, aneb, lidová řemesla na Policku / Jan Tůma, Michal Bureš ;

editor Michal Bureš ; současné fotografie Michal Bureš, Boris Ekrt, Alena

Spíšková. -- 1. vyd. -- Žďár nad Metují : obec, 2014. -- 83 s. : il. ; 24 cm

region - Policko - řemesla - řemesla potravinářská - řemesla textilní -

řemesla kožedělná - řemesla dřevozpracující - řemesla kamenická - řemesla

kovodělná - řemesla mlynářská

R 710

MATYÁŠOVÁ, Helena

Karel Petr : 1914-1981 / [Helena Matyášová]. -- [Police nad Metují] : Město

Police nad Metují, 2014. -- 31 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ;

16 x 23 cm. -- Vydáno u příležitosti nedožitých 100. narozenin učitele Karla

Petra -- Název z obálky. -- Obsahuje bibliografii

ISBN 978-80-260-7151-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Petr, Karel, 1914-1981 - učitelé-Česko-20. stol. - houslisté-Česko-20. stol.

- sbormistři-Česko-20. stol. - dětské sbory-Česko-20. stol. - medailony -

Biografie

R 711

LANDOVÁ, Olga

Smutek se dědí / Olga Landová ; [ilustrace Vjačeslav Iljašenko]. -- Vyd. 1. -- Liberec : Nakladatelství Bor, 2014. -- 122 s. : il. ; 20 cm

ISBN 978-80-87607-37-4 (brož.) : 135.00 Kč

české povídky - povídky - povídkový - vzpomínkový - region - Landová, Olga - česká literatura

R 712

BENEŠ, Stanislav

Zaječí rokle : [Broumovské stěny] : horolezecký průvodce / Stanislav Beneš, Štěpán Omámik. -- Náchod : Juko, c2014. -- 60 s. : plány ; 16 cm. -- Obsahuje rejstřík

ISBN 978-80-86213-54-5 (brož.) : 119.00 Kč

Zaječí rokle - Broumovské stěny - horolezecký průvodce¨ - region - česká literatura

R 713

Autorský podvečer - Blanka Faltová

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Letošní rok je v našem regionu bohatý na nové knížky. Další autorkou, která v těchto dnech vydala knížku, je hronovská Blanka Faltová. Její život se s Policí protnul a Polici najdeme i v její knížce Na slzy nezbyl čas. Je to čtení pro ženy, ale není to žádná červená knihovna. Příběh je současný a s hlavní hrdinkou Emou byste se mohli v Polici setkat nejen v literárním příběhu, ale i ve skutečnosti (možná).

Křest knížky proběhl za účasti nakladatele a majitele nakladatelství Petrklíč  Jiřího Himala v Hronově. U nás bychom rádi uspořádali autorský podvečer paní Blanky Faltové a knížku představili.

Sejdeme se začátkem dubna, termín ještě upřesníme.

Polická slovíčka známá i méně známá. Dokončení

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Lajblík – tričko
Lankvrda – pomalý člověk
Lunt – kus látka, nebo hubená holka
Machabejská (Jsem makabejská) - nejsem ve své kůži
Pangejt – strouha, příkop
Rejpanka – smetánka lékařská (pampeliška)
Ronča – rozbředlý sníh
Šlumprda – neupravená ženská
Šteník – přadeno vlny
Zámora – hubená
Žoubrovat – toulat se

A to je poslední slovíčko ze seznamu pana učitele Baudyše. Možná některá slova známe, snad je i používáme a ani si neuvědomujeme, že jim o pár kilometrů dál už nerozumí. Proto je dobře, že je máme zachycena (díky panu učiteli Baudyšovi)a vy se s celým seznamem můžete seznámit v knihovně.