Mikroprojekt SLOVEM I OBRAZEM (zpráva)

Napsal Administrátor na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774.

Projekt Slovem i obrazem chce podpořit tvorbu regionálních autorů a pomoci jim při vydání vlastní knížky. Využije k tomu workshop pro začínající autory, vydání 2 knížek - českého a polského autora se zrcadlovým dvoujazyčným textem a následnou prezentaci textů a knížek při literárních setkáních se čtenáři knihoven na české i polské straně v Polici nad Metují a ve Swidnici.

Hlavní snahou společného projektu jsou následující body:

- společné setkání spisovatelů a ilustrátoru na české a polské straně,

- seznámení se s grafickou a ilustrátorskou prací,

- vydání knih českého a polského autora zrcadlově v obou jazycích,

- poznání přeshraniční literatury a jejích současných autorů čtenáři,

- vzájemné porozumění obou národů prostřednictvím současné literatury.

Jednou z aktivit byl otevřený workshop, který se uskutečnil 21. až 24. března 2019 u nás v Polici nad Metují. Zúčastnilo se ho šest polských a českých spisovatelů a šest polských a českých fotografů spolu s odbornými grafiky a fotografem. Během workshopů účastníci psali, fotografovali a připravovali krátká literární díla pro tisk.

Výsledky workshopu budou představeny v podobě velkoformátového tisku a prezentovány při výstavách během závěrečné prezentace projektu v červnu ve Swidnici a v září v Polici nad Metují.

CZ PL EFRR 2019 2u

Neboj se vrátit domů

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Paní Marie Svatošová, lékařka, spisovatelka, zakladatelka hospicového hnutí v ČR stála v roce 1995 u zrodu prvního českého hospice v Červeném Kostelci. Pomocí a radou se podílela na zprovoznění řady dalších českých a moravských hospiců. Se svými přednáškami neúnavně objíždí republiku a dál propaguje hospicové myšlenky. Její knihy se staly bestsellery. Rodačka z Hlavňova se stala 7. 9. 2016 čestnou občankou našeho města.

V mnoha hospicích najdeme citát: „Našim cílem je naplnit dny životem, nikoliv život dny.“ Autorka tohoto výroku dokázala životem naplnit celý svůj život. A nejen životem, také smyslem a neokázalou službou.

Nyní vydává další knihu. Je to kniha rozhovorů, které s ní vedl pan Aleš Palán, ředitel nakladatelství Kalich. A paní Svatošová ke knize dodává: „Přiznám se, že když Aleš Palán se mnou chtěl psát tu knížku rozhovorů, tak jsem se hodně bránila a byly věci, které jsem si myslela, že nikdy nezveřejním. A on je ze mě vytáhl.“

Marie Svatošová přijede do Police představit svou novou knížku

Žijte dobře, žijte dlouho

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

je kniha, která se zabývá čínskou tradicí yangsheng (jang-šeng), česky pěstování života. Tato tradice se nepřetržitě vyvíjela přes 2 500 let a slouží jako praktický návod k péči o tělo, mysl a ducha. Autorem je Peter Deadman, který studuje, praktikuje, píše a učí o čínské medicíně a tradicích kultivace zdraví již více než 45 let.

A jak se kniha objevila v polické knihovně? Daroval nám ji pan Milan Schirlo, sám terapeut tradiční čínské medicíny, se slovy, že autor knihy je opravdu uznávaný odborník a on nám doporučuje knihu nejen půjčovat čtenářům, ale také si ji přečíst. Už jen zběžné prolistování knihy a názvy kapitol lákají: Zdraví – úkol a příležitost, Proč jsme nemocní, Kultivace mysli a emocí, Jak jíst, Co jíst, Tradiční čínské cvičení, Příroda, Hudba a tanec, Stárnutí a staří. Přijďte si knihu, kterou vydalo nakladatelství TCM POINT s.r.o. v Polici n. M., půjčit a přečíst.