O kronikách…

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Možná vás zajímá historie, možná si rádi zavzpomínáte. Zveme vás do čítárny městské knihovny, kde si můžete posedět a vypůjčit si fotografické přílohy ke starým městským a divadelním kronikám. U fotografií jsou popisky pana Josefa Ducháče, který veškerý materiál nashromáždil. Kronikářka města by přivítala, kdybyste případně doplnili chybějící jména nebo data.


Také si zde můžete prostudovat buď naskenované anebo z počítače vytištěné jednotlivé ročníky městské kroniky od r. 1999. Dále si můžete vypůjčit přílohy současných kronik.

Kroniky od r. 2005, včetně fotografií, jsou také na webových stránkách Města Police nad Metují.


Kronikář Velkých Petrovic, pan Luboš Tér, nám věnoval oskenovanou velmi pěknou Pamětní knihu, ve které je Pamětní kniha divadelního souboru z Petrovic a Setkání rodáků při oslavě 100. výročí trvání požárního sboru.

Kromě toho nám dále věnoval (oskenované):

  • METUJ“ – orgán hasičské župy č. 20 z r. 1915

  • Hlasy z Kvíčerova“ z r. 1945

  • Kvíčerovské kydy“ z r. 1949

  • Hlasy z Kvíčerova z let 1965, 1966, 1967, 1968.

  • Petrováček“ z let 1974, 1975, 1980 a 1983.

Černá hodinka PHDr. Zlatica Zudová-Lešková CSc

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

PHDr. Zlatica Zudová-Lešková CSc.Uź jsme se na našich stránkách zmínili o výročí, které knihovna v září oslavila a ke kterému jsme připravili několik akcí. 2. října jsme se sešli na Černé hodince – autorském večeru paní PhDr. Zlatice Zudové-Leškové, CSc. Paní doktorka nám připomněla, že jedině díky neustálému zvyšování svých znalostí a poznávání historie se můžeme orientovat v okolním světě. Můžeme se svobodně rozhodovat o svém životě. Pohovořila o svých minulých knihách a o spolupráci s nakladatelstvími při vydávání svých knih a pak nám představila svou zatím poslední knihu Zapomenutá elita: českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Během prezentace dokumentů nám připomněla morální dědictví vojenských diplomatů těch let. Myslím, že tak kvalitní přednášku o naší historii (autorka nezapře své vysokoškolské působení) jsme v Polici dlouho neslyšeli. Škoda, že ji poslouchalo tak málo návštěvníků.

Komunikace se čtenáři

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Během půjčovní doby se snažíme našim čtenářům poskytnout co nejlepší služby a nabídnout jim ke čtení to nejlepší a nejčtivější z našeho knižního fondu (k 31. 12. 2009 čítal 39 945 knihovních jednotek, odebírali jsme 155 titulů časopisů a z jiných knihoven objednali 393 knížek, které u nás nemáme). Vždy máme radost, pokud se nám podaří čtenáři vyhovět a naopak nás rmoutí ti zapomětliví, kteří si knihu půjčí a pak už jim cosi brání ji vrátit. Nechci zde vůbec spekulovat, co je k tomu vede. Nám ovšem přidávají práci a také městská kasa je pak lehčí o poštovné. Proto hledáme cesty, jak upomínání čtenářů o vrácení knih zracionalizovat a cestu a přijetí upomínky ulehčit nám i čtenářům. Už jsme se na těchto stránkách zmiňovali o službách SMS-operátora. Prostřednictvím SMS zpráv ale také prostřednictvím mailových zpráv se zrychlí komunikace se čtenáři a také se podstatně zlevní.

Proto jsme se rozhodli upravit ceny upomínek. Pokud nám čtenáři poskytnou své telefonní číslo na mobil nebo svou mailovou adresu, upomínka bude levnější:

•I.    upomínka papírová                          15,- Kč

                     přes elektronické služby     8,- Kč

•II.   upomínka papírová                          30,- Kč

               přes elektronické služby   20,- Kč

•III.  upomínka papírová                          50,- Kč

               přes elektronické služby   35,- Kč

Další články...