Rodinné stříbro knihovny

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Rodinným stříbrem knihovny je nazývána regionální literatura, která zachovává povědomí o životě a lidech v Polici a na Policku. Celá léta to byla základní řada knih (autorů Tomka, Brandejse, Krtičky a několika dalších) a články v novinách a časopisech. Dnes je daleko snadnější knihu vydat, nesvazují nás omezení ideologická ani technická. A přesto nebo právě proto je vydaná dobrá regionální kniha svátkem pro čtenáře. Na novinky se snažíme upozornit i na našich stránkách.

Nyní se chystáme také přispět svou trochou do mlýna. Ne, nebojte, nedali jsme se do psaní. Chceme využít zkušenosti naší partnerské knihovny ze Swidnice, a tak jsme společně požádali o grant z Euroregionu Glacensis. Dotace má pomoci regionálním autorům.

Na jaře příštího roku uspořádáme workshop pro začínající spisovatele a ilustrátory (3+3 z české a 3+3 z polské strany), na kterém si pod odborným vedením grafiků a fotografů s pomocí překladatele zkusí připravit text a ilustraci textu pro tisk.

Druhou částí projektu bude vydání knihy od autora, který již publikoval a má připravený text, jenž by mohl jako kniha být vydán. Případně si už vybral ilustrátora své knihy nebo ho společně domluvíme. Text by už měl být připravený pro tisk a následně bude přeložen do polštiny a kniha vyjde oboujazyčně. A už v červnu příštího roku by měla být slavnostně pokřtěna na setkání ve Swidnici, kde také budou na výstavě představeny texty z workshopu. V září proběhne totéž u nás.

Nyní chceme oslovit jak ty, kteří mají texty nebo ilustrace zatím schované doma v šuplíku a chtěli by se s nimi pochlubit, naučit se něco o grafické přípravě knihy a zúčastnit se v březnu workshopu, tak ty zkušenější autory a ilustrátory, kteří mají něco připraveného a chystají se to vydat. Přijďte do knihovny ukázat a nabídnout své práce. Autor s ilustrátorem bude vybrán při soutěži, která bude vyhlášena na jaře jak ve Swidnici (vydají knihu polského autora), tak v Polici.

Bude v Polici zájem?

 

Já a moje smečka

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Knížka, kterou napsala paní Milena Dohelská. Pro Poličáky – rozená Hrubá. Knížka pozoruhodná, knížka o velkém přátelství. Hlavní hrdinka - psí slečna Brigita yypráví o své smečce, paničce, páníčkovi a o sobě. Hned v úvodu se dozvíte, že Brigitka má „vysokou psí školu“ a je pes vodící. Zasvětí nás do soužití nevidomých a jejich psích přátel. Obě, panička i Brigitka také knížku podepsaly – rukou a ťapkou. Nejlépe knihu vystihuje úvodní vyznání:

Mám tě tolik rád …

…a vůbec mě nezajímá, jestli mi dáš cukr nebo maso.

Jsem totiž tady pro tebe.
Jsem tvoje druhé já.
Tvůj pes, který Ti slouží místo tvých očí.
Tvůj přítel, který tě bezpečně povede – ať půjdeš kamkoliv.
Tvůj stín – ať prožiješ cokoli.
Tvoje radost - když ji máš.
Tvoje bolest – když ti ji někdo způsobí…
A také tvůj strážce – abys dobře přešel silnici.
Tvůj ochránce – aby tě nikdo neohrozil.

Se mnou se nemusíš bát . jsem s tebou.
Kdykoli a kdekoli si ty budeš přát…
Nikdy tě neopustím.
Mám tě na starosti.
Můžeš se spolehnout.
Zradu – tu neznám…
Můj život patří tobě…

A my to spolu všechno zvládneme.
Proto jsem tady, s tebou…

Za všechny psy, kteří slouží těm, kteří nevidí. Zuzana Peterová

V knihovně jsme rádi, že jsme knížku ve dvou exemplářích získali. Bude obohacením naší regionální literatury a chceme věřit, že i obohacením pro čtenáře.

 

Nevrátili se – mrtvi jsou

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Pomníky, pamětní desky a kenotafy obětem 1. světové války vyjadřují pietní vzpomínku na ty, kteří se do svých rodných domovů nevrátili a položili své životy ve Velké válce 1914–1918. Každé jméno na pomníku, pamětní desce a v kronikářském záznamu nese lidský příběh, připomíná bolest nad ztrátou života, je vzpomínkou na zemřelého, který měl své místo v rodině, obci, společnosti, ale nebylo mu dáno naplnit svůj životní osud. Padl, zemřel – zachovejme v paměti jeho jméno. 

Cílem autorů této knihy Věra Vlčkové a Jana Čížka bylo nalézt, zdokumentovat a popsat podobu, stav i historii vzniku všech pomníků a pamětních desek připomínajících první světovou válku na území současného okresu Náchod. Také stránky o Polici a okolních obcích v knize najdete.

Knihu vydalo Nakladatelství Pavel Mervart v Červeném Kostelci a v době psaní těchto řádků je kniha na cestě z nakladatelství přes zpracování do katalogu knihovny ke čtenářům v polické knihovně i obecních knihovnách okolních obcí. Věříme, že si je najde.

 

Nevrátili se – mrtvi jsou

Pomníky, pamětní desky a kenotafy obětem 1. světové války vyjadřují pietní vzpomínku na ty, kteří se do svých rodných domovů nevrátili a položili své životy ve Velké válce 1914–1918. Každé jméno na pomníku, pamětní desce a v kronikářském záznamu nese lidský příběh, připomíná bolest nad ztrátou života, je vzpomínkou na zemřelého, který měl své místo v rodině, obci, společnosti, ale nebylo mu dáno naplnit svůj životní osud. Padl, zemřel – zachovejme v paměti jeho jméno. 

Cílem autorů této knihy Věra Vlčkové a Jana Čížka bylo nalézt, zdokumentovat a popsat podobu, stav i historii vzniku všech pomníků a pamětních desek připomínajících první světovou válku na území současného okresu Náchod. Také stránky o Polici a okolních obcích v knize najdete.

Knihu vydalo Nakladatelství Pavel Mervart v Červeném Kostelci a v době psaní těchto řádků je kniha na cestě z nakladatelství přes zpracování do katalogu knihovny ke čtenářům v polické knihovně i obecních knihovnách okolních obcí. Věříme, že si je najde.