O kronikách…

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Možná vás zajímá historie, možná si rádi zavzpomínáte. Zveme vás do čítárny městské knihovny, kde si můžete posedět a vypůjčit si fotografické přílohy ke starým městským a divadelním kronikám. U fotografií jsou popisky pana Josefa Ducháče, který veškerý materiál nashromáždil. Kronikářka města by přivítala, kdybyste případně doplnili chybějící jména nebo data.


Také si zde můžete prostudovat buď naskenované anebo z počítače vytištěné jednotlivé ročníky městské kroniky od r. 1999. Dále si můžete vypůjčit přílohy současných kronik.

Kroniky od r. 2005, včetně fotografií, jsou také na webových stránkách Města Police nad Metují.


Kronikář Velkých Petrovic, pan Luboš Tér, nám věnoval oskenovanou velmi pěknou Pamětní knihu, ve které je Pamětní kniha divadelního souboru z Petrovic a Setkání rodáků při oslavě 100. výročí trvání požárního sboru.

Kromě toho nám dále věnoval (oskenované):

  • METUJ“ – orgán hasičské župy č. 20 z r. 1915

  • Hlasy z Kvíčerova“ z r. 1945

  • Kvíčerovské kydy“ z r. 1949

  • Hlasy z Kvíčerova z let 1965, 1966, 1967, 1968.

  • Petrováček“ z let 1974, 1975, 1980 a 1983.