Přístup do databáze ektronických zdrojů ANNOPRESS

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

V knihovně chceme našim čtenářům a uživatelům poskytovat stále kvalitnější služby, a proto se knihovna přihlásila do projektu VISK8-A - multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů prostřednictvím databáze ANOPRESS.

Databáze obsahuje články a zprávy z deníků, týdeníků a ostatních periodik, přepisy rozhlasových a televizních pořadů, obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů od roku 1996 do dnes. Vyhledávání probíhá zadáním libovolných klíčových slov, slovních spojení či tematického dotazu. Články z denního tisku jsou přístupné již od 7.00 hodin v den vydání.

Tato služba je finančně náročná a je možná jen díky grantu, kdy Národní knihovna žádala o multilicenci pro více přihlášených knihoven a ještě získala množstevní slevu ve výši 36 %.

Díky získané licenci máme přístup do ON-LINE mediální databáze pro 1 uživatelské jméno z 1 počítače – konkrétní IP adresy. Čtenář může využít databázi po registraci, kterou provede přítomná knihovnice. V jednom okamžiku je možný přístup jen z jednoho počítače.

Nabízíme čtenářům úplně novou službu a věřím, že se ji společně naučíme využívat. Jako první výstup jsme použili fotokopii článku z Novin Chrudimska z 22. 5. 1999 pro článek o osobnosti Policka pro tento měsíc (viz čerpané zdroje). Záběr excerpovaných zdrojů, tj, novin, časopisů, ale i TV, rozhlasu a internetových webů, je veliký. Průběžně se s nimi budeme na stránkách měsíčníku i při vašich návštěvách knihovny a osobních konzultacích seznamovat a databázi využívat.

V databázi Anopres jsou při dotazech prohledávány z celostátních deníků: Aha!, Blesk, Haló noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, Mladá fronta Dnes, Právo, Sport; z regionálních deníků Královéhradeckého a Pardubického kraje to jsou: Hradecký deník, Chrudimský deník, Jičínský deník, Krkonošský deník, Náchodský deník, Orlický deník, Pardubický deník, Rychnovský deník, Svitavský deník. S dalšími zdroji se seznámíme příště.