Revize

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Je to vlastně taková inventura knih. Každou knížku jsme vzali do ruky a zkontrolovali, zda ji máme zapsanou v počítači a zda je její záznam správný. Knížky, které měli čtenáři půjčené doma, systém do celkového počtu započítal automaticky (díky za každou půjčenou knihu).

S napětím jsme čekali na výsledek. Při návštěvě swidnické knihovny mi paní ředitelka říkala, že také postupně provádějí revizi v jednotlivých odděleních (jejich knihovna je podstatně větší než naše) a jsou mile překvapení, že se moc knih neztratilo. Také nás čekalo příjemné překvapení. Ztrát není mnoho. K 31. 12. 2015 jsme měli celkem 37 772 svazků knih. Revizi jsme začali 25. června a dokončili 14. července. V pátek 15. července přijel IT technik programu Clavius a provedl výpočet ztrát. Podle vytisknutého seznamu ještě budeme dohledávat „ztracené“ knihy, např. ty, které jsou špatně zapsané v počítači, omylem zařazené v jiném oddělení apod.

Náš fond obsahuje různé části: v oddělení regionální literatury nám zatím chybí 2 knihy, v AV médiích 4 CD, ve studovně 1 kniha, v dětském oddělení 62 knih, v oddělení pro dospělé 117 knih. Nejvíce jich chybí ve výměnném fondu, jenže tam ještě není revize ukončena. Do tohoto fondu nakupujeme za peníze obecních úřadů knížky pro obecní knihovny. Technicky by bylo obtížně všechny knížky převést do polické knihovny a potom zase zpět do vesnických knihoven. A proto tam revize probíhá až podle seznamu ztrát. Jsme zhruba v polovině. Nyní, za plného provozu, jde práce pomaleji. Ještě chystáme přestěhování machovské knihovny do důstojnějších prostor a to nyní znamená vyřazení řady zastaralých a poškozených knih. Ale věřím, že do konce roku bude revize ukončena, revizní protokol předložen Radě města a my budeme mít 5 let čas se připravit na další revizi (tak jak zákon ukládá).

Na závěr revize chceme poděkovat všem našim čtenářům, za projevenou trpělivost i za to že se knížky neztrácejí :-)  A vás ostatní si dovolujeme do knihovny pozvat. Stále nakupujeme nové knihy, odebíráme velký počet novin a časopisů. Knihy, které u nás nenajdete, si můžete objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Tato služba je zdarma, jen vybíráme příspěvek na poštovní poplatky ve výši 10,00 Kč za knihu.