Nevrátili se – mrtvi jsou

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Pomníky, pamětní desky a kenotafy obětem 1. světové války vyjadřují pietní vzpomínku na ty, kteří se do svých rodných domovů nevrátili a položili své životy ve Velké válce 1914–1918. Každé jméno na pomníku, pamětní desce a v kronikářském záznamu nese lidský příběh, připomíná bolest nad ztrátou života, je vzpomínkou na zemřelého, který měl své místo v rodině, obci, společnosti, ale nebylo mu dáno naplnit svůj životní osud. Padl, zemřel – zachovejme v paměti jeho jméno. 

Cílem autorů této knihy Věra Vlčkové a Jana Čížka bylo nalézt, zdokumentovat a popsat podobu, stav i historii vzniku všech pomníků a pamětních desek připomínajících první světovou válku na území současného okresu Náchod. Také stránky o Polici a okolních obcích v knize najdete.

Knihu vydalo Nakladatelství Pavel Mervart v Červeném Kostelci a v době psaní těchto řádků je kniha na cestě z nakladatelství přes zpracování do katalogu knihovny ke čtenářům v polické knihovně i obecních knihovnách okolních obcí. Věříme, že si je najde.

 

Nevrátili se – mrtvi jsou

Pomníky, pamětní desky a kenotafy obětem 1. světové války vyjadřují pietní vzpomínku na ty, kteří se do svých rodných domovů nevrátili a položili své životy ve Velké válce 1914–1918. Každé jméno na pomníku, pamětní desce a v kronikářském záznamu nese lidský příběh, připomíná bolest nad ztrátou života, je vzpomínkou na zemřelého, který měl své místo v rodině, obci, společnosti, ale nebylo mu dáno naplnit svůj životní osud. Padl, zemřel – zachovejme v paměti jeho jméno. 

Cílem autorů této knihy Věra Vlčkové a Jana Čížka bylo nalézt, zdokumentovat a popsat podobu, stav i historii vzniku všech pomníků a pamětních desek připomínajících první světovou válku na území současného okresu Náchod. Také stránky o Polici a okolních obcích v knize najdete.

Knihu vydalo Nakladatelství Pavel Mervart v Červeném Kostelci a v době psaní těchto řádků je kniha na cestě z nakladatelství přes zpracování do katalogu knihovny ke čtenářům v polické knihovně i obecních knihovnách okolních obcí. Věříme, že si je najde.