Rodinné stříbro knihovny

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Rodinným stříbrem knihovny je nazývána regionální literatura, která zachovává povědomí o životě a lidech v Polici a na Policku. Celá léta to byla základní řada knih (autorů Tomka, Brandejse, Krtičky a několika dalších) a články v novinách a časopisech. Dnes je daleko snadnější knihu vydat, nesvazují nás omezení ideologická ani technická. A přesto nebo právě proto je vydaná dobrá regionální kniha svátkem pro čtenáře. Na novinky se snažíme upozornit i na našich stránkách.

Nyní se chystáme také přispět svou trochou do mlýna. Ne, nebojte, nedali jsme se do psaní. Chceme využít zkušenosti naší partnerské knihovny ze Swidnice, a tak jsme společně požádali o grant z Euroregionu Glacensis. Dotace má pomoci regionálním autorům.

Na jaře příštího roku uspořádáme workshop pro začínající spisovatele a ilustrátory (3+3 z české a 3+3 z polské strany), na kterém si pod odborným vedením grafiků a fotografů s pomocí překladatele zkusí připravit text a ilustraci textu pro tisk.

Druhou částí projektu bude vydání knihy od autora, který již publikoval a má připravený text, jenž by mohl jako kniha být vydán. Případně si už vybral ilustrátora své knihy nebo ho společně domluvíme. Text by už měl být připravený pro tisk a následně bude přeložen do polštiny a kniha vyjde oboujazyčně. A už v červnu příštího roku by měla být slavnostně pokřtěna na setkání ve Swidnici, kde také budou na výstavě představeny texty z workshopu. V září proběhne totéž u nás.

Nyní chceme oslovit jak ty, kteří mají texty nebo ilustrace zatím schované doma v šuplíku a chtěli by se s nimi pochlubit, naučit se něco o grafické přípravě knihy a zúčastnit se v březnu workshopu, tak ty zkušenější autory a ilustrátory, kteří mají něco připraveného a chystají se to vydat. Přijďte do knihovny ukázat a nabídnout své práce. Autor s ilustrátorem bude vybrán při soutěži, která bude vyhlášena na jaře jak ve Swidnici (vydají knihu polského autora), tak v Polici.

Bude v Polici zájem?