Mikroprojekt SLOVEM I OBRAZEM (zpráva)

Napsal Administrátor na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Knihovna města Police nad Metují spolu s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. CK Norwida ve Świdnici realizuje projekt "Slovem i obrazem" spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V - A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774.

Projekt Slovem i obrazem chce podpořit tvorbu regionálních autorů a pomoci jim při vydání vlastní knížky. Využije k tomu workshop pro začínající autory, vydání 2 knížek - českého a polského autora se zrcadlovým dvoujazyčným textem a následnou prezentaci textů a knížek při literárních setkáních se čtenáři knihoven na české i polské straně v Polici nad Metují a ve Swidnici.

Hlavní snahou společného projektu jsou následující body:

- společné setkání spisovatelů a ilustrátoru na české a polské straně,

- seznámení se s grafickou a ilustrátorskou prací,

- vydání knih českého a polského autora zrcadlově v obou jazycích,

- poznání přeshraniční literatury a jejích současných autorů čtenáři,

- vzájemné porozumění obou národů prostřednictvím současné literatury.

Jednou z aktivit byl otevřený workshop, který se uskutečnil 21. až 24. března 2019 u nás v Polici nad Metují. Zúčastnilo se ho šest polských a českých spisovatelů a šest polských a českých fotografů spolu s odbornými grafiky a fotografem. Během workshopů účastníci psali, fotografovali a připravovali krátká literární díla pro tisk.

Výsledky workshopu budou představeny v podobě velkoformátového tisku a prezentovány při výstavách během závěrečné prezentace projektu v červnu ve Swidnici a v září v Polici nad Metují.

CZ PL EFRR 2019 2u