Knihovna na prahu nového roku

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Stalo se v knihovně

Přistálo nám v poště vánoční přání knihovnických kolegyň z Františkových lázní. Stálo v něm: Kniha – nejlepší přítel. Nikdy se s nikým nehádá. Nežárlí. Celý rok je ve formě. Zásadně netrucuje. Má vždy dobrou náladu. Nikdy od tebe neodejde.

Zároveň v příloze Víkend Mladé Fronty Dnes č. 47 vyšel rozhovor s neurologem Martinem Janem Stránským „Proč čichat ke knihám“. Dočteme se v něm: „ Pracuje náš mozek odlišně, když čteme z knihy a když z obrazovky či displeje? – Mozek k tomu používá stejné anatomické a neurochemické cesty. Když ale čteme z papíru, zapojujeme těch cest víc a víc si z přečteného pamatujeme. Je to asi stejný rozdíl jako mezi okresní silnicí, po které sem tam přejede auto, a dálnicí v dopravní špičce. Jak to? Text v knize i na obrazovce je přece stejný. Ano, ale mozek si ho pamatuje jinak. Opakovaně to potvrdily pokusy, ve kterých se žáci učili jednou z počítače a podruhé z vytištěného papíru. Učební text byl stejný, ale zapamatování látky bylo u druhé skupiny lepší až o 30%. Mozek totiž informace ukládá podle určitých pravidel. K lepšímu ukotvení v paměti vede opakovaná signalizace přes různé cesty do stejného místa. Je to asi jako rozdělávat oheň: když ho bude zapalovat víc lidí víc sirkami, je větší šance, než když to zkusíte sám jedinou sirkou.“

Pan doktor varuje před nadužíváním technologií a radí: „Zůstaňte u tištěných textů!“ A kde jinde k tomu najdete lepší podmínky než v knihovně. Knihy, noviny, časopisy a články si můžete vypůjčit nebo si je přečíst v čítárně či studovně. I výše zmíněný článek v čítárně najdete. Odebíráme tři celostátní deníky a řadu dalších časopisů, abychom zajistili názorovou pestrost. Snažíme se vytvořit příjemné prostředí, které zve k návratům. Proto chceme poděkovat všem, kteří v době předvánoční právě toto v knihovně chválili. Potěšili.

I v novém roce budeme nabízet nové knihy, které vybíráme tak, aby oslovily co nejvíce čtenářů. Z toho ohromného množství knih, které vycházejí, to není vždy snadné. Díky za vaše tipy na zajímavé novinky i postřehy a názory na přečtené knihy. Věříme, že k lepší orientaci přispívá i nabídka titulů v každém čísle Měsíčníku, kam ji připravuje knihovnice Dáša Ducháčová z oddělení pro dospělé.

Chystáme se zlepšit vybavení regionálního oddělení tak, aby kroniky města i spolků, audio a elektronické dokumenty byly přístupněji a přehledněji uspořádány. Velkým úkolem bude i modernizace HW a SW našeho serveru tak, abychom nadále zajistili bezpečnost a vzájemnou komunikativnost programů a dat.

Ale bez vás tohle všechno postrádá jakýkoliv smysl. Těší nás nárůst návštěvnosti knihovny. Růst dětských registrovaných čtenářů a výpůjček dětských knih je snad příslibem do budoucna, že u nás chtějí děti číst a vzdělávat se. A všechny (i neregistrované) čtenáře zveme k návštěvě všech oddělení knihovny a dalších akcí, knihovnou pořádaných, v tomto novém roce.