Polická univerzita volného času - PUVČ

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Dosp-novinky

Cyklus tří přednášek na téma: Cesta za historickými prameny aneb co kde najdu.

v Úterý 28. 2. 2023 od 15 hodin – Mgr. Jan Čížek: Archivní zdroje a historické prameny aneb co najdu ve Státním okresním archivu Náchod.

Přednáška Mgr. Jana Čížka, vedoucího Státního okresního archivu v Náchodě

HleHledáte své předky nebo historii své nemovitosti? Chtěli byste sestavit rodokmen své rodiny? V archivu můžete najít papírové i digitalizované (na internetu přístupné) zdroje ke svému studiu. Na přednášce se dozvíte, jak se orientovat v matrikách, sčítacích operátech, digitalizovaných archiváliích a hlavně, jak se orientovat v SOKa Náchod.

v Úterý 14. 3. 2023 od 15 hodin – Mgr. Jan Tůma: Proč se vydat do Muzea Náchodska a všech jeho poboček včetně Police nad Metují

Úkolem muzeí je spravovat a zpřístupňovat své sbírky prostřednictvím výstav, přednášek, ale také pro badatele. V moderním muzeu najdete také zdroje pro svá studia rodinné historie. Zástupce ředitele a odborný pracovník Mgr. Tůma představí sbírky Muzea Náchodska, jeho jednotlivých fondů, a např. i významných sbírkových předmětů včetně expozice polické pobočky.

v Úterý 28. 3. 2023 od 15 hodin - Mgr. Milan Košťál: Police na starých fotografiích

Staré fotografie jsou cenným zdrojem informací. Díky panu Miroslavu Pichlovi má Police dochovanou sbírku historických fotografií a pohlednic Police. Pan Mgr. Košťál nám část nejzajímavějších obrazů zmizelé Police představí a doplní komentářem.

Přednášky budou na sále Pellyho domů. Přihlášky na univerzitu se přijímají v Knihovně města Police nad Metují v půjčovní době nebo na telefonu 491 543 230, 775 440 686.

Každý přihlášený bude mít zajištěno místo k sezení na přednášce. Cena přednášky: 80,- Kč se bude platit jednotlivě před každou přednáškou. Ostatní zájemci po ústní dohodě s organizátory zaplatí na místě jednorázové vstupné 90,- Kč.

Těšíme se na vás – pracovníci Knihovny města a Centra kultury a vzdělávání Pellyho domy.