Polická univerzita volného času - PUVČ

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Editoriály

Podzimní cyklus tří přednášek na téma: Krkonošský národní park slaví 60. výročí založení

vv Úterý 10. 10. 2023 od 15 hodin – Bylo hůř a lidi nechválili. O svém dědečkovi Janu Bucharovi přijdou vyprávět paní Marie Prušová a Blanka Severýnová. Jan Buchar byl autorem "poudaček" - vtipných, moudrých a vzácně lidských příběhů, vyprávěných podkrkonošským nářečím. Jeho knihy chtějí připomenout život horalů, kteří ani v nejtěžších chvílích neztratili smysl pro humor, lidskou lásku, porozumění a zejména svou "venkouskou filozofii, když se tak klátili k tý smerti". Dozvíme se ale také, jaký byl dědeček.

v v Úterý 31. 10. 2023 od 15 hodin – Beseda s emeritní pracovnicí KRNAPu paní Zdenkou Flouskovou, která pracovala i jako redaktorka časopisu Krkonoše a Jizerské hory nebo jako knihovnice Knihovny Krkonošského muzea Správy KRNAP Vrchlabí

v v Úterý 14. 11. 2023 od 15 hodin – Moje krajiny – Krkonoše a Broumovsko – své fotografie představí pan Miloš Kleiner z Velkých Petrovic

Přednášky budou na sále Pellyho domů. Přihlášky na univerzitu se přijímají v Knihovně města Police nad Metují v půjčovní době a na telefonu 775 440 686 nebo před začátkem přednášek. Cena přednášky: 80,- Kč se bude platit jednotlivě před každou přednáškou.

Těšíme se na vás – pracovníci Knihovny města a Centra kultury a vzdělávání Pellyho domy.

KRNAP - Před 120 lety byl c. a k. místodržitelstvím v Praze vydán výnos o ochraně krkonošské květeny. V roce 1904 zřídil Jan Nepomuk hrabě Harrach na Strmé stráni v Labském dole první krkonošskou rezervaci. Před 100 lety navrhl prof. František Schustler zřízení Národního parku krkonošsko-jizerského. V roce 1959 byl na polské straně vyhlášení Karkonoský Park Narodowý. V důsledku těchto všech kroků vyhlásila vláda před 60 lety, 17. května 1963, Krkonošský národní park i na české straně hor.

 

v