Povídky z druhé ruky

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální osobnosti a události

V měsíci září jsme vás zvali na autorském čtení z knihy Povídky z druhé ruky, kdy čtyři autorky představily své povídky.

Kniha byla v listopadu v Praze pokřtěna a hledá si už své čtenáře. Díky jedné z autorek, polické Olze Landové, máme knížku i v naší knihovně. A o čem vlastně povídky jsou, v úvodu knihy napsal vydavatel a lektor kurzu tvůrčího psaní, jehož žáci povídky napsali, pan René Nekuda: „Už dlouhou dobu se mezi spisovateli říká, že všechno již bylo napsáno a že všechny základní typy zápletek jsou obsažené v Bibli nebo v antické mytologii (podle toho, co je komu bližší).

Musím se přiznat, že mě nikdy žádné téma nefascinovalo tak moc a tak dráždivě, jako právě „omezenost“ příběhových struktur. …Povídky z druhé ruky se tedy rozhodly zkoumat jedinečnost v zavedených strukturách. A právě toto velké téma jsme se snažili vměstnat do textů. Autoři si vybrali vždy jeden obecně známý příběh, ve kterém našli něco, co souzní s jejich vlastním životem, a přidali do něho svůj odlesk neopakovatelnosti a jedinečnosti.“

A šli s kůží na trh. Jak se jim to povedlo, se můžete přesvědčit při čtení povídek.

Neboj se vrátit domů

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální osobnosti a události

 

Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem. Tato kniha byla představena návštěvníkům podvečera, který proběhl v Pellyho domech 8. listopadu 2018. Během rozhovoru v knize paní Svatošová prozradila hodně ze svého života, ale i hodně ze svých názorů. Představuje se jako žena, pro niž je práce ve zdravotnictví především práce s pacientem a pro pacienta. A na to navazuje i její obrovské dílo při zakládání hospicového hnutí v naší republice. Oporou i celoživotním smyslem pro ni je její křesťanské přesvědčení, díky němuž vše zvládala a zvládá. A, že jí k tomu nechybí humor, se můžete přesvědčit při čtení knihy. S autorčiným věnováním se stala součástí regionálního fondu.

Myslím, že účastníci podvečera se mnou budou souhlasit, když napíši s tichým obdivem: Díky paní Svatošová.

 

Alois Jirásek „Na hranicích.“ Povídky z kraje pod Borem

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální osobnosti a události

nahranicichVýbor Jiráskových povídek zasazených do kraje pod Borem, horou představující dominantu širokého Hronovska, obsahuje dvacet próz různých žánrů od prostých črt přes povídky rozvité do značné šíře až po lyrizované texty, jejichž části nemají daleko k básním v próze. V jednom případě se jedná o národopisné pojednání. Ve všech zařazených textech Jirásek zdůvěrňuje rodný kraj svým živým a emocionálním způsobem vyprávění, díky němuž dosud patří mezi nemnoho prozaiků 19. a počátku 20. století, kteří jsou stále čteni. Povídky našeho souboru doprovází komentář a převodní slovníček regionálních výrazů. Knihu ilustroval s citem pro vystižení atmosféry příběhů Petr Kříž. Edice vychází při příležitosti 165. výročí narození Aloise Jiráska.

Knihu připravuje nakladetelství Bor na listopad 2016