Jan Meier „Literárním Broumovskem a Polickem“

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální osobnosti a události

Kniha přibližuje obraz Broumovska a Policka v krásné literatuře. Věnuje se spisovatelům, kteří se inspirovali tímto krajem a do zdejšího prostředí zasadili své příběhy, vzpomínkám těch, kteří jím prošli, a samozřejmě autorům spjatým s Broumovskem a Polickem svým životem. Práce se s drobnými výjimkami soustředí na české autory, jejím předmětem nejsou zdejší němečtí literáti. Kniha navazuje na publikaci Broumovsko & literatura (2003), jejíž obsah aktualizuje, literární obraz Policka je vytvořen zcela nově.

Knihu připravuje nakladetelství Bor.

Miroslav Pichl a jeho listování v polických dějinách

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální osobnosti a události

Při psaní minulého článku o nové knize a novém CD nás vůbec nenapadlo, že autor se s námi tímto způsobem rozloučil. Nic dalšího již nenapíše. Jen čas nám ukáže, jak velké dílo pan Miroslav Pichl vytvořil. Nestál o světské pocty. A přece si vytvořil pomník. V knihovně najdete všechny svazky, které vyšly tiskem. Je to celkem 8 titulů. Děkujeme za ně.

Jsou to (podle data vydání):

 

 hospody t 2003 - Hostince v Polici nad Metují  : stručná historie pohostinství všeobecně, historie polických hostinců a jejich hostinských, o budovách hostinců a jejich dalších obyvatelích, historie polických pivovarů, o polických výrobcích kořalky a jejich výčepech
 historie t 2003 - Stručná historie Police nad Metují 
 počátky t 2003 - Historické počátky města Police nad Metují : 750. výročí první písemné zmínky 
 v datech t 2004 - Police nad Metují v datech : stručný přehled událostí let 993 – 2003
 sochy oso t 2009 - Sochařské památky Police nad Metují | Osobnosti Police nad Metují 
 hvězda t 2010 - Hvězda v Broumovských stěnách : historie v datech a obrazech (spoluautor František Janeček)
 listování t 2015 - Listování v polických kronikách
cdroms t  2015 - Police nad Metují – dějiny města a regionu v běhu let : 2CD

Miroslav Pichl a jeho listování v polických kronikách

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální osobnosti a události

Přes deset let prý pan Miroslav Pichl pátral ve zprávách, které nám zanechali poličtí kronikáři. V závěru loňského roku přinesla tato badatelská činnost své ovoce – dvě díla vydaná městem Police nad Metují.

Nejdříve spatřila světlo světa knížka Listování v polických kronikách. Obsahuje záznamy z kronik, které se do seriozního badatelského díla nepíší, a přesto by byla škoda je nezveřejnit. Přibližují nám naše předky tu humornými příběhy, tu popisem jejich nelehkého snažení v běhu života. Přesvědčit se o tom mohli i naši senioři při lednovém společném čtení.

Druhým počinem je soubor 2 CD Police nad Metují – dějiny města a regionu v běhu let. Obsahují značně rozšířené informace z knihy Police nad Metují v datech. Je obdivuhodné, kolik informací, faktů, záznamů z kronik pan Pichl shromáždil a ani si netroufnu odhadnout, kolik stran různých textů přečetl, prostudoval a probádal. Výsledek je prostě ohromující. Važme si ho a samozřejmě i jeho tvůrce se vším jeho nadhledem. Jak to dokumentují slova z úvodu CD:„Třebaže jsem bytostně technického zaměření a někdejší moje zaměstnání konstruktéra mě zcela naplňovalo potěšením z tvůrčí činnosti, bádání v dějinách Police mně rázem zcela pohltilo. Kdosi prý prohlásil, že ten, kdo jednou překročil práh badatelny historického archivu, nezadržitelně podlehl žádostivosti po dalším pátrání v historických pramenech. Působí prý obdobně jako jakási droga, která nutí badatele stále a stále rozšiřovat a zdokonalovat své poznání o dobách minulých. Což se přihodilo i mně – bohudíky…“

Samozřejmě hlavně pro nás. A co víc dodat k závěrečným slovům tohoto úvodu: „Čtenářům a badatelům v tomto kaleidoskopu dějinných událostí Policka kladu na srdce jeden zásadní fakt. Nepřísluší Vám role neodpouštějícího soudce aktérů minulých dějů. Snažte se osvětlit si motivy a příčiny jejich jednání a nahlížejte někdejší události i jejich původce v dobovém historickém kontextu, nikoli prizmatem pohledu člověka dnešní společnosti a jejích názorů.“ Za knihovnu snad jen, že se těšíme, až bude Miroslav Pichl čestným občanem Police nad Metují.