Podmínky provozu v knihovně

Provozní podmínky knihovny od 1. 7. 2020

Půjčovní doba během prázdnin

Oddělené pro dospělé => úterý a čtvrtek: 9-17 hodin

Oddělení pro děti  => pondělí: 12- 16 hodin

Podle mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví  k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 s účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje:
provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

  • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím, 
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny

Prosíme všechny návštěvníky, aby použili dezinfekci při vstupu do knihovny. Chrání tak sebe i knihovnice.

Děkujeme

Podmínky provozu v knihovně

Provozní podmínky knihovny od 25. 5. 2020

Půjčovní doba

Oddělené pro dospělé => úterý a čtvrtek: 9-17 hodin

Oddělení pro děti  => pondělí a pátek: 12- 16 hodin

Vstup

  • U vstupu do knihovny si návštěvník dezinfikuje ruce dezinfekčním prostředkem, který je zde připraven. Je zde i označený odpadkový koš na použité rukavice.
  • Vstup do prostor knihovny je umožněn vždy se zakrytými ústy i nosem a za dodržení bezpečné vzdálenosti mezi osobami – cca 2 m.
  • Čtenáři i návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem k jejich nevpuštění do knihovny a odepření poskytnutí služeb.

Pohyb

  • Čtenářům je umožněn volných výběr knih za dodržení hygienických podmínek (roušky, dezinfekce rukou, rozestupy cca 2 m).
  • Jsou přístupné i další služby – kopírování, skenování, internet.
  • Je umožněn přístup na internet pro dospělé na nezbytně nutnou dobu za dodržení hygienických pravidel. Každý uživatel se před začátkem a po skončení připojení přihlásí u výpůjčního pultu. Po každém uživateli musí být internetové místo vydezinfikováno.
  • Oddělení pro dospělé a pro děti jsou přístupná pouze v půjčovní době těchto oddělení.
  • V každém případě platí, že knihovní fond a manipulace s ním může být zdrojem obav z přenosu nákazy. Proto věnujeme zvýšenou hygienickou údržbu vraceným knihám i prostorám a zařízením, kde se s knihovním fondem opakovaně manipuluje (prostory půjčování, vracení).

Zde najdete volně dostupné on-line zdroje knihoven

 

Údržba serveru

V důsledku výměny našeho serveru jsme přistoupili i ke změně webowých stránek. To sebou přineslo také i to, že některé služby v současnosti nejsou dočasně dostupné. Na vyřešení těchto technických problémů v současnosti pracujeme. Prosíme proto naše čtenáře a příznivce o trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Vítejte v knihovně

Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.