Podmínky provozu v knihovně od 19. 4. 2021

Půjčovní doba:

Oddělené pro dospělé  => úterý a čtvrtek: 9 - 17 hodin

Oddělení pro děti        => pondělí, pátek: 12 - 16 hodin

Knihy si již můžete volně vybírat za dodržování těchto pravidel:

- Do knihovny vstupujte pouze se správně nasazeným respirátorem,

- Při vstupu je připravena desinfekce - dezinfikujte si ruce,

- Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami – cca 2 m a nejvýše 3 osoby v prostoru knihovny,

- Omezte návštěvu na dobu nezbytně nutnou,

- Přístup na internet, čtení a studium v čítárně a studovně nejsou možné.

Děkujeme, že dodržujete pravidla a chráníte tak sebe i knihovnice.

s.

Vítejte v knihovně

Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.