Podmínky provozu v knihovně od 1. 7. 2021

Prázdninová půjčovní doba:

Oddělené pro dospělé  => úterý a čtvrtek: 9 - 17 hodin

Oddělení pro děti        => pondělí: 12 - 16 hodin, (pátek zavřeno)

Knihy si již můžete volně vybírat za dodržování těchto pravidel:

- Do knihovny vstupujte pouze se správně nasazeným respirátorem,

- Při vstupu do knihovny je připravena desinfekce - dezinfikujte si ruce,

- Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami – cca 2 m a nejvýše 5 osob v prostoru knihovny,

- Omezte návštěvu na dobu nezbytně nutnou,

- Přístup na internet, čtení a studium v čítárně a studovně jen na dobu nezbytně nutnou.

Děkujeme, že dodržujete pravidla a chráníte tak sebe i knihovnice.

Vítejte v knihovně

Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.