Mikroprojekt Slovem i obrazem

„Knihovna města Police nad Metují“
„Slovem i obrazem“
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0001774

CZ PL EFRR 2019 2u
Informace o mikroprojektu:
Projekt Slovem i obrazem chce podpořit tvorbu regionálních autorů a pomoci jim při vydání vlastní knížky. Využije k tomu workshop pro začínající autory, vydání 2 knížek - českého a polského autora se zrcadlovým dvoujazyčným textem a následnou prezentaci textů a knížek při literárních setkáních se čtenáři knihoven na české i polské straně v Polici nad Metují a ve Swidnici.
Aktivity mikroprojektu: Ve dnech 21. - 24. března workshop pro začínající české a polské literáty a výtvarníky (3 a 3 z každé strany), na kterém se seznámí
s přípravou textů na vydání knihy

NÁZEV PARTNERŮ PROJEKTU:
     Knihovna města Police nad Metují
     Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Swidnicy.

Více informací zde

Půjčovní doba na konci roku 2019 a začátku roku 2020

23. prosince 12.00 – 17.00  ve všech odděleních
24. prosince – 1. ledna zavřeno

Od 2. ledna 2020 se na vás těšíme v běžné půjčovní době i na všech akcích knihovny.

Děkujeme všem návštěvníkům knihovny za jejich přízeň a těšíme se na ně i v roce 2020. A ty, kteří cestu do knihovny ještě nenašli, zveme na společná setkání v knihovně ať už s knihami, časopisy nebo informacemi, dokumenty, internetem nebo na kulturních a vzdělávacích akcích.

Do doby adventní a vánoční přejeme pohodu, klid a do nového roku 2020 vykročme se zdravím a štěstím.

Vaše knihovnice

Vítejte v knihovně

pohlednice 21

Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.

Prohlášení o ochraně osobních dat najdete zde.