Omezení vstupu do budovy Pellyho domů

V úterý 4. 5. 2021 ráno proběhne demontáž vchodových dveří a jejich odvoz k renovaci do truhlárny.

Vstup do budovy bude pro všechny průchodem z boku budovy přes kovovou bránu bočním vchodem, který bude řádně označen. 

Předpokládáme, že omezení by mělo trvat max. do konce tohoto týdne.

Prosíme všechny o opatrnost a omlouváme se za nepříjemnost, která jak doufáme bude vyvážena opravenými vstupními dveřmi do budovy s automatickým otevíráním.

Podmínky provozu v knihovně od 19. 4. 2021

Půjčovní doba:

Oddělené pro dospělé  => úterý a čtvrtek: 9 - 17 hodin

Oddělení pro děti        => pondělí, pátek: 12 - 16 hodin

Knihy si již můžete volně vybírat za dodržování těchto pravidel:

- Do knihovny vstupujte pouze se správně nasazeným respirátorem,

- Při vstupu do knihovny je připravena desinfekce - dezinfikujte si ruce,

- Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami – cca 2 m a nejvýše 3 osoby v prostoru knihovny,

- Omezte návštěvu na dobu nezbytně nutnou,

- Přístup na internet, čtení a studium v čítárně a studovně nejsou možné.

Děkujeme, že dodržujete pravidla a chráníte tak sebe i knihovnice.

Vítejte v knihovně

Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.