Týden knihoven 2023

První Týden knihoven, o jehož organizaci rozhodl Výkonný výbor SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), proběhl v roce 1996, od té doby se koná každoročně.

Svými akcemi se ho již po mnoho let účastní i polická knihovna. Zažili jsme toho společně hodně. Pojďme se sejít i letos v týdnu od 2. do 6. října.

  • „Zrnko knižní moudrosti“

Zveme vás ho knihovny v půjčovní době. Pro každého bude připraveno „zrnko knižní moudrosti“. Co to je? Přijďte to zjistit do půjčovny pro dospělé a do čítárny. Čeká vás atmosféra plná knih a časopisů, ze kterých některé chytré myšlenky a postřehy jako „zrnka knižní moudrosti“ budou čekat na vás.

  • Výstava Kniha jako umělecké dílo

Opět vás zveme na výstavu, kterou připravila emeritní knihovnice paní Květa Hartmanová. Tentokrát na téma Kniha jako umělecké dílo. Výstava na 16 panelech ukazuje proměnu českých knižních obálek od konce 19. století do 60. let 20. století. My jsme ji ve vitrínách doplnili obálkami z našeho knihovního fondu.

V průběhu října proběhne beseda o „krásných knihách“ pro žáky polické ZUŠ i ZŠ.

  • Čtvrteční čtení pro předškoláky a malé školáky

viz níže

Polická univerzita volného času - PUVČ

Podzimní cyklus tří přednášek na téma: Krkonošský národní park slaví 60. výročí založení

vv Úterý 10. 10. 2023 od 15 hodin – Bylo hůř a lidi nechválili. O svém dědečkovi Janu Bucharovi přijdou vyprávět paní Marie Prušová a Blanka Severýnová. Jan Buchar byl autorem "poudaček" - vtipných, moudrých a vzácně lidských příběhů, vyprávěných podkrkonošským nářečím. Jeho knihy chtějí připomenout život horalů, kteří ani v nejtěžších chvílích neztratili smysl pro humor, lidskou lásku, porozumění a zejména svou "venkouskou filozofii, když se tak klátili k tý smerti". Dozvíme se ale také, jaký byl dědeček.

v v Úterý 31. 10. 2023 od 15 hodin – Beseda s emeritní pracovnicí KRNAPu paní Zdenkou Flouskovou, která pracovala i jako redaktorka časopisu Krkonoše a Jizerské hory nebo jako knihovnice Knihovny Krkonošského muzea Správy KRNAP Vrchlabí

v v Úterý 14. 11. 2023 od 15 hodin – Moje krajiny – Krkonoše a Broumovsko – své fotografie představí pan Miloš Kleiner z Velkých Petrovic

Změny v půjčovní době

Půjčovní doba knihovny
od 1. 1. 2023
Půjčovna pro dospělé
Půjčovna pro děti

Po       -

Po   12:00 – 16:00

Út    9:00 – 17:00

Út         -

St        -

St     12:00 – 16:00

Čt     9:00 – 17:00

Čt     12:00 – 17:00

Pá    9:00 – 12:00

Pá        -

Internet a čítárna se studovnou jsou přístupné v provozní době ostatních oddělení.