Ceník služeb

na . Odesláno do Dokumenty

 

Ceník - Cena od 1. 1. 2023

Zápisné na jeden rok:

Dospělý čtenáři

120,- Kč

Studenti, důchodci

70,- Kč

Děti

50,- Kč

Rodinné

150,- Kč

Upomínky za nedodržení
výpůjční lhůty v "papírové" formě

1. upomínka

40,- Kč

2. upomínka

60,- Kč

3. upomínka

80,- Kč

Upomínky za nedodržení
výpůjční lhůty v elektronické podobě

1. upomínka

20,- Kč

2. upomínka

40,- Kč

3. upomínka

60,- Kč

Kopírování:

černobílá kopie A4

3,- Kč za stránku

černobílá kopie A3

4,- Kč za stránku

barevná kopie A4

10,- Kč za stránku

barevná kopie A3

20,- Kč za stránku

Tisk z internetu:

Kopie A4

3,- Kč za stránku

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
zdarma
- příspěvek na poštovné

20,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu:

10,- Kč

Poškození čárového kódu:

30,- Kč

Úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztracené nebo zničené knihy.

30,- Kč

Úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného časopisu.

10,- Kč