Pravidla provozu bezdrátového připojení v knihovně

Napsal Anna Lukášková na . Odesláno do Dokumenty

V prostorách knihovny je provozován přípojný bod bezdrátového připojení k internetu pomocí technologie WiFi - veřejná otevřená síť s povolením (SSID – KnihaW_100).

Přístup k této síti je možný na zařízení návštěvníka knihovny po zadání čísla kupónu (t. zv. Voucheru). Kupóny lze získat od knihovnice, která má službu u výpujčního pultu. Kupón platí po dobu 24 hodin od okamžiku připojení. O jiném čase platnosti kupónu může rozhodnout knihovnice, která má službu u výpůjčního pultu.

Na tuto službu není právní nárok a knihovna neodpovídá za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.

Zaměstnanci knihovny neposkytují technickou podporu pro nastavení parametrů připojení nebo pro technické problémy zařízení.

Knihovna neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení (proto obsluha nemůže aktivně manipulovat se zařízením uživatele, a to ani na jeho vyžádání).

Tato technologie v současnosti funguje v testovacím režimu a některé parametry se mohou v případě potřeby změnit.

K bezdrátové síti se může připojit maximálně pět zařízení současně. Bezdrátová síť má dosah pouze v prostorách knihovny.

Používání Wi-Fi je přípustné pouze na řádném pracovním místě v prostorách knihovny a na vlastním zařízení uživatele.

Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám a provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k citlivým údajům.

Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým, nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem; stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

Je zakázáno pomocí tohoto připojení provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

Účastník WIFI sítě knihovny nesmí používat tuto síť ani jiné sítě pro činnosti, které:

  • se snaží získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí knihovny.

  • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, nebo brání některým uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon pro ostatní uživatele

  • ničí integritu informací uložených v počítačích

  • omezují soukromí uživatelů.

  • porušují autorská práva

V případě technických nebo jiných problémů si knihovna vyhrazuje právo službu omezit nebo zastavit.

Tato služba je provozována bezplatně.

Pro účastníky WIFI sítě dále platí všechna ustanovení provozního řádu pro veřejný internet v knihovně.

Věra Plachtová
ředitelka knihovny