Veřejný internet

na . Odesláno do Služby knihovny

Knihovna umožňuje zdarma veřejné používání připojení k internetu především pro studijní a vzdělávací účely. Každý uživatel tohoto připojení je povinen dodržovat provozní řád internetu. Dětem, používajícím naše připojení k internetu připomínáme zásady bezpečného používání internetu