Pravidelné aktivity

na . Odesláno do Dětské oddělení

Čtení pro předškoláky a malé školáky

Během školního roku pořádáme v dětském oddělení knihovny čtení pro malé děti. Setkáváme se každý čtvrtek v 16 hodin. Každý týden si čteme úryvek z jiné knížky, děti si při poslouchání vybarvují nebo malují. Čtení trvá cca 30 minut. Následuje krátké povídání o přečteném textu, poté společně pokračujeme výtvarným tvořením nebo vyráběním, občas si zahrajeme společenské hry nebo probíhá volné hraní.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je mezinárodní akce, která se koná každoročně při příležitosti narození světoznámého spisovatele Hanse Christiana Andersena. Akce je spojená se spaním v knihovně a u nás se již stalo tradicí, že účastníky této noci jsou žáci ze třetích tříd. Počet dětí je vzhledem k prostorovým možnostem knihovny stanoven na dvacet. Výběr nocležníků každoročně probíhá prostřednictvím soutěže.

Příměstský tábor v knihovně

Každý rok o prázdninách pořádá knihovna příměstský tábor. Je určený pro děti z prvního stupně základní školy.